Strategier og policydokumenter Norsk Kennel Klub

Jente som former fingrene som et vindu mot solen
Foto: iStock

Norsk Kennel Klub har som visjon og formål å ivareta hundens og hundeholdets beste, slik at hunden kan ha en naturlig, ønsket og lykkelig plass i vårt liv og samfunn. Hund til nytte og glede.

 

Strategi og policy-dokumentene forteller hvilket syn NKK har i ulike viktige spørsmål. Den overordnede strategien, samt NKKs policy på ulike utvalgte områder, kan du finne under dokumenter på denne siden.

 

Våre samarbeidspartnere: