Om region Vestfold

Regionen omfatter postnummer: 3060-3073, 3075-3299 og 3646.

Eventuelle henvendelser kan rettes til NKK sentralt:

  • Telefon: 21 600 900
  • Fax: 21 600 901
  • info@nkk.no

Våre samarbeidspartnere: