Om region Troms/Finnmark

Regionen omfatter postnr. 9000-9438 og 9445-9991 og organiserer alle hundeklubber innenfor dette området (Troms og Finnmark).

NKKs Regioner, er en stor og viktig del av det organiserte «Hunde-Norge». Vi er NKKs forlengede arm ute blant hundefolket og utgjør dermed en viktig del regionalt, når det gjelder NKK som organisasjon.  

NKK regionene representerer på landsbasis ca. 23.000 medlemmer.   

NKK Troms og Finnmark representerer aktivitets- og raseklubber i landsdelen.  Regionen arrangerer utstillinger og kurs som er for store til små klubber å ta seg av.    

Regionen følger med hva som skjer i de forskjellige kommuner med henhold til båndtvang, friområder, lufteområder etc., og er høringsinstans for kommunene i disse sakene.  

Regionen svarer på henvendelser og veileder hundeeiere, potensielle hundeeiere, journalister med mer.  I tillegg er vi et bindeledd for oppdrettere i regionen.  

Regionene er dugnadsbasert, der styret ikke tar ut honorar eller lønn. Regionene er økonomisk selvgående, uten noen form for økonomisk støtte.   

ÅRSMØTE 2023

NKK Troms og Finnmark avholder årsmøte  14. februar 2024.
Sted: Tromsø Hundeklubbs lokaler, Tromsøysundvegen 330, 9022 Krokelvdalen.
Innkalling til årsmøte (PDF, 182KB)

Våre samarbeidspartnere: