Om region Troms/Finnmark

Regionen omfatter postnr. 9000-9438 og 9445-9991 og organiserer alle hundeklubber innenfor dette området (Troms og Finnmark).

NKK Region Troms og Finnmark strekker seg fra Harstad i søndre del av Troms til Kirkenes i nordøstre del av Finnmark.

Vi representerer alle lokale hundeklubber og avdelinger av raserklubber, og vi forsøker å holde øye med saker som påvirker oss som huneeiere i regionen, f.eks. forslag til nye politivedtekter (bl.a. båndtvang), samt avholde internasjonale og nasjonale utstillinger.  Styret er spredt fra Harstad i sør til Hammerfest i nord.

Vårt ønske er at klubbene tar kontakt med oss hvis de ønsker spesielle kurs som de ikke kan stå for alene, eller de trenger hjelp for å fronte hundesaken i kommunen.  

Våre samarbeidspartnere: