Om region Nordvestlandet

Regionen omfatter fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Region Nordvestlandet av NKK ble startet 1. januar 2007, og består av alle lokale hundeklubber og raseklubber med avdeling tilhørende i Nordvestlandet. Det vil si i området fra postnummer 6000 i sør (Sogn og Fjordane) til postnummer 6989 i Nord (Møre og Romsdal). Altså et stort geografisk område, med fjorder, fjell, ferger og bomstasjoner som skiller oss fra hverandre. Men tross lange avstander og dyre reiser, så har vi som mål å samle det organiserte hundemiljøet på Nordvestlandet.

ÅRSMØTE

Dato: 4. februar 2023
Sted: Nordfjordeid

NKK Region Nordvestlandet kunngjør i samsvar med §9.3 at det blir holdt årsmøte lørdag 4. februar 2023 på Nordfjordeid.

Forslagsrett (saker og valg) til NKK-regionens årsmøte og NKK-regionens valgkomite har den enkelte klubb i regionen via sitt styre.

Årsmøtet består av valgte delegater fra hver av regionens medlemsklubber, og alle klubber i regionen har møterett med en deltager per hundre medlemmer i klubben (maks. 3 delegater per klubb).

Frist for forslag til personer på valg og saker til årsmøtet er 31.12.2022 og skal sendes til nordvestlandet.region@klubb.nkk.no

Personforslag til valg vert videresendt til valgkomiteen.

Innkalling med sakspapir til årsmøtet sendes ut senest to uker før årsmøtet.

Våre samarbeidspartnere: