Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteens oppgaver er å passe på at administrasjonen, Hovedstyret og Representantskapets komiteer følger NKKs eget regelverk, fullmaktsforhold, norsk lov og Representantskapets beslutninger.

Kontrollkomiten skal se til at NKK samlet og det enkelte organ fremmer NKKs formål og skal særlig følge opp at NKK forvalter sine midler i henhold til formålet, samt at den økonomiske forvaltning er forsvarlig. Kontrollkomiteen skal særlig vektlegge områder som ikke omfattes av revisors arbeidsoppgaver.

I henhold til lovene består Kontrolkomiteen av leder, og øvrige 2 medlemmer,valgt for 2 år av gangen. Det velges også 1 varamedlem, valgt for 1 år av gangen. Varamedlem deltar bare i arbeidet etter særskilt innkalling, men underrettes om alle skriftlige vurderinger som kontrollkomiteen avgir. Kontrollkomiteens leder har ansvaret for å organisere arbeidet.

Kontrollkomiteens instruks finner du under dokumenter på denne siden.

Henvendelser til kontrollkomiteen:

Kontrollkomiteens leder
Line Orlund
epost: lineorlund@hotmail.com
telefon 452 92 720

 

Våre samarbeidspartnere: