Norsk Kennel Klubs Domsutvalg

Lovbok, dobberklubbe og paragraftegn
Foto: iStock

Domsutvalget (DU) sine oppgaver er å vurdere, behandle og avgjøre disiplinærsaker med eventuelle vedtak om disiplinære reaksjoner.

DU behandler alle saker i første instans med unntak av saker som klubb eller forbund selv behandler, eller saker som er delegert administrasjonen å avgjøre etter NKKs lover § 7-9.

DU er ankeinstans, og treffer endelig avgjørelse, i saker hvor klubber og forbund eller administrasjonen har fattet avgjørelse som førsteinstans, jf NKKs lover § 7-6 (2).

DU sine medlemmer velges av Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte. Disiplinærbestemmelsene følger Norsk Kennel Klubs lover kapittel 7.

Alle medlemmer i NKKs Domsutvalg trakk seg 6. august 2023, grunnet uenighet med NKKs Hovedstyre.
Medlemmene i Domsutvalget velges av Representantskapet, etter NKKs over §3-4 bokstav m).

Grunnet den ekstraordinære situasjonen, må RS2023 velge fullt Domsutvalg i november.
 

Henvendelser til Domsutvalget

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser til DU går via NKKs administrasjon til epost org.avd@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: