Norsk Kennel Klubs Domsutvalg

Lovbok, dobberklubbe og paragraftegn
Foto: iStock

Domsutvalget (DU) sine oppgaver er å vurdere, behandle og avgjøre disiplinærsaker med eventuelle vedtak om disiplinære reaksjoner.

DU behandler alle saker i første instans med unntak av saker som klubb eller forbund selv behandler, eller saker som er delegert administrasjonen å avgjøre etter NKKs lover § 7-9.

DU er ankeinstans, og treffer endelig avgjørelse, i saker hvor klubber og forbund eller administrasjonen har fattet avgjørelse som førsteinstans, jf NKKs lover § 7-6 (2).

DU sine medlemmer velges av Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte. Disiplinærbestemmelsene følger Norsk Kennel Klubs lover kapittel 7.

Domsutvalget:

  • Leder: Brit H. Mathisen (2022 for 2 år)
  • Nestleder: Tarja Aabø (2021 for 2 år)
  • Medlem: Anette Jahr (2022 for 2 år)
  • Medlem: Ole Idar Løkken (2022 for 2 år)
  • Medlem: Anne Mette Sletthaug (2022 for 2 år)
  • Varamedlem: Patrick Oware (2022 for 1 år)
  • Varamedlem: Haakon Fredrik Borgen (2022 for 1 år)

Henvendelser til Domsutvalget

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser til DU går via NKKs administrasjon til epost org.avd@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: