Norsk Kennel Klubs Appellutvalg

Lovbok, dobberklubbe og paragraftegn
Foto: iStock

Appellutvalget faller bort 31.12.18

Appellutvalget (AU) behandler anker over disiplinærvedtak fattet av NKKs Disiplinærkomite, NKKs særkomiteer (Jakthundkomiteen, Sportshundkomiteen, Særkomiteen for Utstilling) samt NKKs Dommerutdanningskomite (DUK) og NKKs Administrasjon. AU behandler også anker over disiplinærreaksjoner fra medlemsklubber/forbund, inklusive saker om nektelse av medlemskap/strykning av medlemskap.

AUs medlemmer velges på NKKs Representantskapsmøte. 

Sammendrag av AUs avgjørelser blir publiseret i anonymisert form på nkk.no. Du finner sammendragene under lenker. AUs instruks og informasjon om saksbehandlingen i AU ligger under dokumenter. 

Mailadressen til AU er org.avd@nkk.no

AUs saksbehandler i NKKs Administrasjon er Dagny Wangensteen.

Appellutvalget :

  • Anette Jahr (2016 for 2 år)
  • Nestlededer: Harald Bruflot (2017 for 1 år)
  • Medlemmer: Helene Korvald (2017 for 1 år), Tarja Aabø (2017 for 1 år) Nina Skjelbred (2017 for 1 år)
  • Varamedlemmer: Tanja Hulsund (2017 for 1 år), Magnar Nordsveen (2017 for 1 år)

 

 

Våre samarbeidspartnere: