Norsk Kennel Klubs Ankeutvalg

Lovbok, dobberklubbe og paragraftegn
Foto: iStock

Ankeutvalget (AU) behandler anker over disiplinærvedtak fattet av NKKs Domsutvalg (DU) når DU har avgjort saken i første instans.

AUs medlemmer velges på NKKs Representantskapsmøte. 

Sammendrag av AUs avgjørelser blir publiseret i anonymisert form på nkk.no. Du finner sammendragene under lenker.

Mailadressen til AU er org.avd@nkk.no

Ankeutvalget :

  • Anette Jahr
  • Nestlededer: Brit H. Mathisen
  • Medlem: Harald Bruflot
  • Varamedlem: Nina Skjelbred

 

 

Våre samarbeidspartnere: