Norsk Kennel Klubs Ankeutvalg

Lovbok, dobberklubbe og paragraftegn
Foto: iStock

Ankeutvalget (AU) behandler anker over disiplinærvedtak fattet av NKKs Domsutvalg (DU) når DU har avgjort saken i første instans. (For anker over øvrige disiplinæravgjørelser; se Domsutvalget)

AUs medlemmer velges på NKKs Representantskapsmøte. 

AUs avgjørelser publiseres fortløpende i anonymisert form på nkk.no. Du finner disse under "Dokumenter" på denne siden. Der finner du også sammendrag av avgjørelser fra det tidligere Appellutvalget. 

Mailadressen til AU er org.avd@nkk.no

Ankeutvalget:

  • Leder: Gro Talleraas (2022 for 2 år)
  • Medlem: Kine Stjern (2022 for 2 år)
  • Medlem: Harald Bruflot (2022 for 1 år)
  • Varamedlem: Nina Skjelbred (2023 for 1 år)
  • Varamedlem: Vidar Grundetjern (2023 for 1 år)

 

 

Våre samarbeidspartnere: