Raseklubber

NKK består av 264 medlemsklubber og forbund. Av disse er mange klassifisert som raseklubber. Dette er en fellesbetegnelse på de klubbene som jobber for og med spesifikke hunderaser.

 

De fleste raser eller rasegrupper har egne klubber som arbeider med og skaper aktiviteter for sine respektive raser. 

Som medlem i en av NKKs raseklubber, er man med på å bestemme hva organisasjonen skal fokusere på i sitt arbeid. Grunprinsippet er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.

Medlemmer representeres i Representantskapsmøtet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, men stemmen representeres i RS av valgt representant.

Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.

 

Våre samarbeidspartnere: