Forbund

NKK består av 264 medlemsklubber og forbund. Ofte er de ulike medlemsklubbene organisert i ulike forbund.

 

Et forbund er en sammenslutning som består av flere ulike klubber, som sammen arbeider for å fremme forbundets formål. 

 

Våre samarbeidspartnere: