BIT

Illustasjon
Foto: iStock

NKK har et eget «Brukerpanel for IT-utvikling» (BIT).

 

OM BIT:

Gjennom en web-basert høring hos klubber og forbund i 2009 samt tilbakemeldinger fra en mulighetskonferanse i januar 2010 kom forslaget om «Brukerpanel IT-utvikling» (BIT) opp. I april 2010 ble det vedtatt i NKKs Hovedstyre å igangsette en prosess med formål å opprette BIT.

Opprettelsen av NKK BIT har som formål å etablere et system for å samle inn og systematisere brukernes ønsker og erfaring og tilbakeføre dette til NKKs administrasjon og valgte organer. Videre skal BIT bidra til å bringe informasjon fra administrasjonen til brukerne.

BITs medlemmer representerer hver sin(e) brukergruppe(r) i NKK og skal samarbeide med disse. BIT som gruppe skal samarbeide med de utvalg, komiteer og klubber / forbund det er naturlig å samarbeide med.

BIT skal samarbeide med andre utvalg, komiteer eller klubber/forbund det er naturlig å samarbeide med.

BIT består av 12 representanter. Hver gruppe i NKK velger sin representant med gruppe 4 og 6 slått sammen, totalt 9 representanter. De lokale hundeklubber i NKK velger en representant. Administrasjonen har 2 representanter. NKKs administrasjon stiller med sekretær.

Representanter velges fra de ulike gruppene demokratisk. Utskifting skjer etter initiativ fra gruppen representanten sitter for eller fra medlemmet selv. Nytt medlem må velges demokratisk og ha forankring i gruppene den representerer.

I perioden hvor IT satsingsprosjektet løper så har BIT en særskilt rolle i prosjektet. BIT kan utpeke en representant til å representere hele BIT innen spesielle tema.

Brukerforumet skal holde god og kontinuerlig kontakt med medlemsklubbene, og informere disse om sitt arbeid samt forvalte innspill. Protokollen fra BITs møter skal videreformidles av BIT-representanten når protokollen er klar. Protokollen skal være klar innen 7 dager etter et møte og legges ut på NKK sine nettsider.

NKKs administrasjon skal fremlegge overordnet forslag til IT utvikling og prioriteringer, inkludert innkomne forslag. BIT skal diskutere og eventuelt justere planens innhold og prioriteringer.

Gruppe

 

Representant

E-post

Gruppe 1

Knut Brekke

knut.brekke@vikenfiber.no

Gruppe 2

Inger Beate V. Dyrstad

ib.bratberg@gmail.com

Gruppe 3

Edgar Waag

e.waag@online.no

Gruppe 5

   

Gruppe 6/4

Arild Nygård

arild.nygard52@gmail.com

Gruppe 7

Håkon A. Myhre

haakon@hminteractive.no

Gruppe 8

Anne Mette Sletthaug

aslettha@gmail.com

Gruppe 9

Nora Skotaam

skotaam@start.no

Gruppe 10

Per Arne Flatberg

paflatberg@me.com

Lokale hundeklubber og forbund

Geir B. Larsen

geir@brukshunden.com

Administrasjon NKK

Kirsten Gjersund

kirsten.gjersund@nkk.no

Sekretær

Anikken Waaltorp

Anikken.waaltorp@nkk.no

Leder

Elisabeth Jangås

elisabeth.jangas@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: