Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

Illustrasjonsfoto
Foto: iStock

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Hovedstyrets hovedoppgaver er å avholde Representantskapsmøte, iverksette Representantskapsmøtets vedtak, drive strategisk og politisk ledelse av NKK i henhold til formål og virkeområde fastsatt i lovene.

For alle hovedstyrets oppgaver, se NKKs lover § 4-3.

Leder:

 • Tom Øystein Martinsen (2022 for 2 år)

Nestleder:

 • Nils Erik Haagenrud (2021 for 2 år)

Medlemmer:

 • Anniken Holtnæs (2021 for 2 år)
 • Øystein Eikeseth (2022 for 2 år)
 • Linda Stensrud (2022 for 2 år)
 • Dag Inge Bruflot (2022 for 2 år)
 • Hilde Charlotte Solheim (2021 for 2 år)
 • Tom Rune Lund (2021 for 2 år)

Vararepresentanter:

 • Geir Ottesen (2022 for 1 år)
 • Bente Liberg (2022 for 1 år)

NKK-ansattes representant:

 • Renate Sjølie (2021 for 2 år)
 • Hovedstyrevedtak i august 2022

  Publisert: | Sist oppdatert

  Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider om Hovedstyret. Denne nyhetssiden inneholder et - ikke uttømmende - utdrag av saker fra Hovedstyrets møte 23.august.

 • HS-vedtak - juni 2022

  Publisert: | Sist oppdatert
  møte

  Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider om Hovedstyret. Denne nyhetssiden inneholder et - ikke uttømmende - utdrag av saker fra Hovedstyrets møte 28. juni..

 • Dommerutdanningskomiteen (DUK) har NKKs fulle tillit

  Publisert: | Sist oppdatert

  DUKs medlemmer har krevende verv som medfører at man ofte må ta vanskelige, tidvis også kontroversielle, avgjørelser. NKKs Hovedstyre (HS) understreker at DUK, som oppnevnes av NKKs Særkomité utstilling, handler på mandat fra HS, og har Hovedstyrets tillit. DUKs medlemmer utnevnes på bakgrunn av erfaring, respekt i miljøet og dokumentert integritet.

 • Protokoll-arkiv Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

  Publisert: | Sist oppdatert

  Sakslister og protokoller fra Hovedstyrets møter er offentlig tilgjengelige, du finner dem på denne siden. Siden viser protokoller til og med 2020 - protokoller fra 2021 ligger på hovedsiden til Hovedstyret.

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: