Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

Illustrasjonsfoto
Foto: iStock

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Hovedstyrets hovedoppgaver er å avholde Representantskapsmøte, iverksette Representantskapsmøtets vedtak, drive strategisk og politisk ledelse av NKK i henhold til formål og virkeområde fastsatt i lovene.

For alle hovedstyrets oppgaver, se NKKs lover § 4-3.

Leder:

 • Nils Erik Haagenrud (Hovedstyrets leder fra mai 2023)
  (valgt som nestleder 2021 for 2 år)

Medlemmer:

 • Anniken Holtnæs (2021 for 2 år)
 • Øystein Eikeseth (2022 for 2 år)
 • Linda Stensrud (2022 for 2 år)
 • Dag Inge Bruflot (2022 for 2 år)
 • Hilde Charlotte Solheim (2021 for 2 år)
 • Tom Rune Lund (2021 for 2 år)
 • Bente Liberg (valgt som første vara i 2022 for 1 år, trer inn som fast Hovedstyremedlem fra mai 2023)

Vararepresentant:

 • Geir Ottesen (2022 for 1 år)

NKK-ansattes representant:

 • Renate Sjølie (2021 for 2 år)
 • HS-vedtak - juni 2022

  Publisert: | Sist oppdatert
  møte

  Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider om Hovedstyret. Denne nyhetssiden inneholder et - ikke uttømmende - utdrag av saker fra Hovedstyrets møte 28. juni..

 • Protokoll-arkiv Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

  Publisert: | Sist oppdatert

  Sakslister og protokoller fra Hovedstyrets møter er offentlig tilgjengelige, du finner dem på denne siden. Siden viser protokoller til og med 2020 - protokoller fra 2021 ligger på hovedsiden til Hovedstyret.

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: