Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

Illustrasjonsfoto
Foto: iStock

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Hovedstyrets hovedoppgaver er å avholde Representantskapsmøte, iverksette Representantskapsmøtets vedtak, drive strategisk og politisk ledelse av NKK i henhold til formål og virkeområde fastsatt i lovene.

For alle hovedstyrets oppgaver, se NKKs lover § 4-3.

Leder:

 • Nils Erik Haagenrud (2023 valgt for 1 år)

Nestleder:

 • Hilde Charlotte Solheim (2023 for 3 år)

Medlemmer:

 • Lill Jacqueline Fischer (2023 for 3 år)
 • Øystein Eikeseth (2022 for 2 år)
 • Linda Stensrud (2022 for 2 år)
 • Dag Inge Bruflot (2022 for 2 år)
 • Tom Rune Lund (2023 for 3 år)
 • Bente Liberg (2023 for 3 år)

Vararepresentant:

 • Geir Ottesen (2023 for 1 år)
 • Wenche Lagmo (2023 for 1 år)

NKK-ansattes representant:

 • Marie Gjerde Rolandsen (2023 for 3 år)
 • Eva Pedersen (vara fra 2023 for 3 år)
 • Protokoll-arkiv Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

  Publisert: | Sist oppdatert

  Sakslister og protokoller fra Hovedstyrets møter er offentlig tilgjengelige, du finner dem på denne siden. Siden viser protokoller til og med 2020 - protokoller fra 2021 ligger på hovedsiden til Hovedstyret.

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: