Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

Illustrasjonsfoto
Foto: iStock

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Hovedstyrets hovedoppgaver er å avholde Representantskapsmøte, iverksette Representantskapsmøtets vedtak, drive strategisk og politisk ledelse av NKK i henhold til formål og virkeområde fastsatt i lovene.

For alle hovedstyrets oppgaver, se NKKs lover § 4-3.

Inntil ekstraordinært Representantskapsmøte med valg, blir gjennomført 25. april er følgende personer del av NKKs Hovedstyre:

 • Anniken Holtnæs (2019 for 2 år)
 • Vararepresentant Linda Stensrud (2019 for 1 år)
 • NKK-ansattes Hovedstyrerepresentant Eva Wiik (2019 for 1 år)
 • Dommerutdanningskomiteen (DUK) har NKKs fulle tillit

  Publisert: | Sist oppdatert

  DUKs medlemmer har krevende verv som medfører at man ofte må ta vanskelige, tidvis også kontroversielle, avgjørelser. NKKs Hovedstyre (HS) understreker at DUK, som oppnevnes av NKKs Særkomité utstilling, handler på mandat fra HS, og har Hovedstyrets tillit. DUKs medlemmer utnevnes på bakgrunn av erfaring, respekt i miljøet og dokumentert integritet.

 • Protokoll-arkiv Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

  Publisert: | Sist oppdatert

  Sakslister og protokoller fra Hovedstyrets møter er offentlig tilgjengelige, du finner dem på denne siden. Siden viser protokoller til og med 2020 - protokoller fra 2021 ligger på hovedsiden til Hovedstyret.

 

Våre samarbeidspartnere: