Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

Styremøte
Foto: iStock

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Hovedstyrets hovedoppgaver er å avholde Representantskapsmøte, iverksette Representantskapsmøtets vedtak, drive strategisk og politisk ledelse av NKK i henhold til formål og virkeområde fastsatt i lovene.

For alle hovedstyrets oppgaver, se NKKs lover § 4-3.

Hovedstyrets sammensetting etter NKKs 57. ordinære representantskapsmøte, avholdt 3. - 4. november 2018:

 • Leder: Jan Helge Nordby (2018 for 2 år)
 • Nestleder: Terje Lindstrøm (2018 for 1 år)
 • Medlemmer:
  • Jørn Presterudstuen (2018 for 2 år)
  • Jonna Vassbotn (2018 for 2 år)
  • Stepanka Horakova (2018 for 2 år)
  • Wenche Skogli (2018 for 1 år)
  • Anniken Holtnæs (2017 for 2 år)
  • Anne Mette Sletthaug (2017 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Erik Bostad (2018 for 1 år) og Gry Eikanger (2018 for 1 år)
 • NKK-ansattes Hovedstyrerepresentant Astrid Indrebø (2017 for 2 år) og varamedlem Haakon Rognsaa Arnesen (2019 for 1 år)

Sakslister og protokoller fra Hovedstyrets møter er offentlig tilgjengelige, du finner dem under Dokumenter på denne siden.

Eldre Hovedstyredokumenter, fra og med 2012 frem til og med 2016 finner du her:


2012
2012-01 HS-referat (PDF, 406KB)
2012-02 HS-referat (PDF, 211KB)
2012-03 HS-referat (PDF, 180KB)
2012-04 HS-referat (PDF, 217KB)
2012-05 HS-referat (PDF, 173KB)
2012-06 HS-referat (PDF, 255KB)
2012-07 HS-referat (PDF, 225KB)
2012-08 HS-referat (PDF, 152KB)
2012-09 HS-referat (PDF, 175KB)
2012-10 HS-referat (PDF, 168KB)

2013
2013-01 HS-referat (PDF, 392KB)
2013-02 HS-referat (PDF, 169KB)
2013-03 HS-referat (PDF, 204KB)
2013-04 ekstra HS-referat (PDF, 178KB)
2013-04 HS-referat (PDF, 180KB)
2013-05 HS-referat (PDF, 92KB)
2013-06 HS-referat (PDF, 190KB)
2013-07 HS-referat (PDF, 214KB)
2013-08 HS-referat (PDF, 79KB)
2013-09 HS-referat (PDF, 14KB)
2013-10 HS-referat (PDF, 196KB)

2014
2014-01 HS-referat (PDF, 162KB)
2014-01 HS-saksliste (PDF, 67KB)
2014-02 HS-referat (PDF, 130KB)
2014-02 HS-saksliste (PDF, 113KB)
2014-03 HS-referat (PDF, 165KB)
2014-03 HS-saksliste (PDF, 113KB)
2014-04 HS-referat (PDF, 175KB)
2014-04 HS-saksliste (PDF, 211KB)
2014-05 HS-referat (PDF, 173KB)
2014-05 HS-saksliste (PDF, 123KB)
2014-06 HS-referat (PDF, 177KB)
2014-06 HS-saksliste (PDF, 131KB)
2014-07 HS-referat (PDF, 168KB)
2014-07 HS-saksliste (PDF, 115KB)
2014-08 HS-referat (PDF, 283KB)
2014-08 HS-saksliste (PDF, 88KB)
2014-09 HS-referat (PDF, 157KB)
2014-09 HS-saksliste (PDF, 81KB)
2014-10 HS-referat (PDF, 41KB)
2014-10 HS-saksliste (PDF, 113KB)
2014-11 HS-referat (PDF, 275KB)
2014-11 HS-saksliste (PDF, 97KB)
2014-12 HS-referat (PDF, 327KB)
2014-12 HS-saksliste (PDF, 192KB)
2014-13 HS-referat (PDF, 100KB)

2015
2015-01 HS-referat (PDF, 129KB)
2015-01 HS-saksliste (PDF, 102KB)
2015-02 HS-referat (PDF, 248KB)
2015-02 HS-saksliste (PDF, 120KB)
2015-03 HS-referat (PDF, 210KB)
2015-03 HS-saksliste (PDF, 100KB)
2015-04 HS-referat (PDF, 156KB)
2015-04 HS-saksliste (PDF, 100KB)
2015-05 HS-referat (PDF, 149KB)
2015-05 HS-saksliste (PDF, 142KB)
2015-06 HS-referat (PDF, 233KB)
2015-06 HS-saksliste (PDF, 143KB)
2015-07 HS-referat (PDF, 385KB)
2015-07 HS-saksliste (PDF, 6KB)
2015-08 HS-referat (PDF, 200KB)
2015-08 HS-saksliste (PDF, 91KB)
2015-09 HS-referat (PDF, 206KB)
2015-09 HS-saksliste (PDF, 96KB)
2015-10 HS-referat (PDF, 84KB)
2015-10 HS-saksliste (PDF, 88KB)
2015-11 HS-referat (PDF, 258KB)
2015-11 HS-saksliste (PDF, 209KB)
2015-12 HS-referat (PDF, 233KB)
2015-12 HS-saksliste (PDF, 217KB)

2016

2016-01 HS-referat (PDF, 246KB)
2016-01 HS-saksliste (PDF, 143KB)
2016-02 HS-referat (PDF, 349KB)
2016-02 HS-saksliste (PDF, 169KB)
2016-03 HS-referat (PDF, 359KB)
2016-03 HS-saksliste (PDF, 68KB)
2016-04 HS-referat (PDF, 188KB)
2016-04 HS-saksliste (PDF, 91KB)
2016-05 HS-referat (PDF, 392KB)
2016-05 HS-saksliste (PDF, 191KB)
2016-06 HS-referat (PDF, 281KB)
2016-06 HS-saksliste (PDF, 91KB)
2016-07 HS-referat (PDF, 530KB)
2016-07 HS-saksliste (PDF, 199KB)
2016-08 HS-referat (PDF, 50KB)
2016-08 HS-saksliste (PDF, 98KB)
2016-09 HS-referat (PDF, 117KB)
2016-09 HS-saksliste (PDF, 173KB)
2016-10 HS-referat (PDF, 33KB)
2016-10 HS-saksliste (PDF, 27KB)
2016-11 HS-referat (PDF, 115KB)
2016-11 HS-saksliste (PDF, 52KB)

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: