Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

Illustrasjonsfoto
Foto: iStock

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Hovedstyrets hovedoppgaver er å avholde Representantskapsmøte, iverksette Representantskapsmøtets vedtak, drive strategisk og politisk ledelse av NKK i henhold til formål og virkeområde fastsatt i lovene.

For alle hovedstyrets oppgaver, se NKKs lover § 4-3.

Leder:

 • Tom Øystein Martinsen (2020 for 2 år)

Nestleder:

 • Nils Erik Haagenrud (2020 for 1 år)

Medlemmer:

 • Anniken Holtnæs (2019 for 2 år)
 • Eivind Mjærum (2020 for 2 år)
 • Linda Stensrud (2020 for 2 år)
 • Dag Inge Bruflot (2020 for 2 år)
 • Magnus Ånsløkken (2020 for 1 år)
 • Tom Rune Lund (2020 for 1år)

Vararepresentanter:

 • Geir Ottesen (2020 for 1 år)
 • Bente Liberg (2020 for 1 år)

NKK-ansattes representant:

 • Eva Wiik
 • Dommerutdanningskomiteen (DUK) har NKKs fulle tillit

  Publisert: | Sist oppdatert

  DUKs medlemmer har krevende verv som medfører at man ofte må ta vanskelige, tidvis også kontroversielle, avgjørelser. NKKs Hovedstyre (HS) understreker at DUK, som oppnevnes av NKKs Særkomité utstilling, handler på mandat fra HS, og har Hovedstyrets tillit. DUKs medlemmer utnevnes på bakgrunn av erfaring, respekt i miljøet og dokumentert integritet.

 • Protokoll-arkiv Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

  Publisert: | Sist oppdatert

  Sakslister og protokoller fra Hovedstyrets møter er offentlig tilgjengelige, du finner dem på denne siden. Siden viser protokoller til og med 2020 - protokoller fra 2021 ligger på hovedsiden til Hovedstyret.

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: