Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

Illustrasjonsfoto
Foto: iStock

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Hovedstyrets hovedoppgaver er å avholde Representantskapsmøte, iverksette Representantskapsmøtets vedtak, drive strategisk og politisk ledelse av NKK i henhold til formål og virkeområde fastsatt i lovene.

For alle hovedstyrets oppgaver, se NKKs lover § 4-3.

Hovedstyrets sammensetting etter NKKs 58. ordinære representantskapsmøte, avholdt 30. november - 1. desember 2019:

 • Leder: Jan Helge Nordby (2018 for 2 år)
 • Nestleder: Terje Lindstrøm (2019 for 2 år)
 • Medlemmer:
  • Anniken Holtnæs (2019 for 2 år)
  • Bjarne Holm (2019 for 2 år)
  • Gry Eikanger (2019 for 2 år)
  • Jørn Presterudstuen (2018 for 2 år)
  • Jonna Vassbotn (2018 for 2 år)
  • Stepanka Horakova (2018 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Astrid Indrebø (2019 for 1 år) og Linda Stensrud (2019 for 1 år)
 • NKK-ansattes Hovedstyrerepresentant Eva Wiik (2019 for 1 år)
 • Protokoll-arkiv Norsk Kennel Klubs Hovedstyre

  Publisert: | Sist oppdatert

  Sakslister og protokoller fra Hovedstyrets møter er offentlig tilgjengelige, du finner dem under Dokumenter på denne siden. Siden viser protokoller t.o.m. 2019 - protokoller fra 2020 ligger på hovedsiden til Hovedstyret.

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: