"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. I Oslo må man altså ha hunden i bånd både i Marka og i byen – inkludert i parker og på øyene i fjorden i dette tidsrommet. Unntaket er kommunale hundeparker.

 

Noen steder er det båndtvang hele året, spesifisert i ulike verneforskrifter. I Oslo gjelder dette følgende verneområder:

Hundeparker i Oslo

Her finner du en oversikt over hundeparker i Oslo hvor hunder kan løpe fritt uavhengig av båndtvang:

Styggedalen, Bogstad

Hundejordet, Frognerparken

Grefsenkollveien

Vest for Isdammen på Årvoll

Nuggerud P-plass, Ellingsrud

Lille Wembley, Haugerud

Skraperudtjern

Hallagerjordet, Ljan

Jomfrubråtveien, Ekeberg

Ola Narr, Tøyen

Kart over alle friområdene for hund i Oslo