NKK region Nordland

Kontaktperson: Leder: Lisbeth Annie Endresen mobilnr 466 22724

Styret:

 • Leder – Lisbeth Annie Endresen – Salten Brukshundklubb (2019-2021)
 • Nestleder – Merete Pedersen – Vågan hundeklubb (2020-2022)
 • Styremedlem – Runar Korsvik – Salten Elghundklubb (2020-2022)
 • Styremedlem – Kristin Pedersen – Nordland Dachshundklubb (2019-2021)
 • Styremedlem – Hilde Grete Karlsen – Nordland Dachshundklubb (2020-2021)
 • Styremedlem – Helga Rundsvoll – Nordland Dachshundklubb (2020-2022)
 • Kasserer – Toril Aunan – Salten Fuglehundklubb (2020-2022)
   
 • RS-representanter: Lisbeth Annie Endresen og Merete Pedersen

 • Revisor – Else Johansen – Salten Brukshundklubb (2020-2021)
 • Vararevisor – Linda Acay – Rana Trekk- og Brukshundklubb (2020-2021)
   
 • Valgkomité: Trond Løkås – Nordland Dachshundklubb (2019-2021) og Geir Milne - Nordland Dachshundklubb (2019-2021)

Ekstraordinært Årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland

Da det ikke var kandidater til alle verv i styret til ordinært årsmøte som ble avholdt 15. Mars 2021.

Blir det ekstraordinært årsmøte tirsdag 10. juni 2021 kl 19.00 på Teams

Hver klubb kan møte med 1 representant pr. 100 medlem(mer), maks 3 representanter.

Hver klubb må sende inn epostadresse til den/de som skal delta før 27.05.2021

Sak 8. Valg
Leder velges for 2 år
2 Varamedlem for 1 år
2 representanter og 1 vara til NKKs representantskapsmøte
Valgkomitè 3 medlemmer for 2 år og varamedlem for 1 år
Forslag på kandidater sendes til lae69@online.no innen 27. mai 2021

Våre samarbeidspartnere: