Den internasjonale kennelklubben (FCI) opprettet sin helse- og hundevelferdskomité i 2020 for bedre å kunne koordinere helse- og velferdstiltak i ulike land og verdensdeler. Wenche Lagmo har vært medlem i komiteen fra starten av, og FCI holdt i 2022 tidenes første internasjonale konferanse om temaet i Mexico, hvor også Lagmo holdt innlegg.

I 2023 avholdt FCI i samarbeid med NKK tidenes første konferanse omkring BOAS-problematikk på Hellerud i Norge, med deltakende veterinærer fra 15 ulike land. 

Wenche Lagmo ser med spenning på den nye oppgaven.

- Det er en stor utfordring. Ikke minst er det svært ulike problemstillinger i ulike land og verdensdeler når det gjelder helse og velferd hos hund. Mens vi i Europa er mest opptatt av avl og sunne hunder, er omstreifende hunder som formerer seg fritt, valpefabrikker og hunder som sulter og fryser de største utfordringene innen hundevelferd i andre deler av verden, sier hun. 

- Hva blir de viktigste oppgavene for fremtiden, slik du ser det?

- Å komme i dialog med myndigheter og beslutningstakere, og få ut informasjon om helsearbeid og ansvarlig avl. Vi har ikke vært flinke nok til å synliggjøre innsatsen som legges ned for å bekjempe helseproblemer og endre uheldig praksis. Og ettersom det bare er vi som er tilsluttet organisasjoner som er synlige, er det også vi som angripes. Så det er en massiv oppgave å komme ut med mer og bedre informasjon. I tillegg ønsker vi også at medlemslandene skal ta i bruk BSI på sine utstillinger. I øyeblikket er det bare i Norden og noen få andre land at denne praksisen er innført, sier hun.

BSI er engelsk forkortelse for rasespesifikke dommerinstruksjoner, som er en instruks som pålegger dommerne å slå ned på anatomiske overdrivelser som kan medføre helseproblemer, og ikke premiere disse hundene på utstilling. Praksisen har vært i bruk i Norden siden 2010, og har gitt gode og synlige resultater.

- Vi ønsker også at alle FCI-land skal ta i bruk kritikker på utstilling. I dag er det valgfritt, og igjen er dette vanligst i Norden. Når dommerne må beskrive hundene, er det mer synlig for alle i hvilken grad man vektlegger sunnhet og helse i bedømmelsen, sier hun.

FCI har vært beskyldt for å være en tungrodd og ganske bakstreversk organisasjon. Wenche Lagmo ser en endring:

- Helse og velferd hos hunder får stadig mer fokus i ulike land, også innen EU. Mange land innfører restriksjoner og lover. Dette har gitt en oppvåkning også i FCI, og helse- og velferdskomiteen er et resultat av dette. FCIs president Tamas Jakkel har vært i møte med EU for å få FCI med som seriøs høringsinstans i spørsmål som angår hund og hundevelferd. Det finnes ikke noe viktigere arbeid for å sikre ansvarlig avl av rasehunder i fremtiden, avslutter den nyutnevnte presidenten.