Måling av snute- og skallelengde ferdigstilt

I den seneste tiden har debatten om de kortsnutede rasene og deres helseutfordringer blusset opp, og NKK har tidligere vedtatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen for disse rasene. Et tiltak for å bedre situasjonen er å etablere en god metode for å måle snute- og skallelengde hos hunderaser med forkortet snutepart. Dette tiltaket er nå snart ferdigstilt.

Selskapet Aninova på Hamar har i samarbeid med NKKs helseavdeling har tidligere fått midler til et pilotprosjekt (forprosjekt) for å vurdere ulike metoder for måling av snute- og skallelengde hos hunderaser med forkortet snuteparti. Forskning viser at forholdet mellom lengden på snute og skalle sier noe om risikoen for BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome), som til slutt gir pusteproblemer.

Det er ikke alltid lett å få måling på våkne hunder til å fungere i praksis, og pilotprosjektet skal derfor evaluere hvilke metoder som kan fungere og hvilke som blir for unøyaktige til praktisk bruk.

Resultater klare i oktober

I løpet av den siste tiden er det gjennomført testmålinger av hunder i 3 omganger. Målingene er gjennomførte i NKKs lokaler på Bryn.

I dette prosjektet trengte vi noen titalls hunder, og det var kjempegod respons fra forespurte raseklubber. Planen var i første omgang å gjøre målinger på de tre rasene mops, engelsk bulldog og fransk bulldog, og dermed inkludere kun Norsk Mopsklubb og Norsk Bulldogklubb. Imidlertid kom det også ønsker fra flere klubber om å være med, og det er selvsagt bare positivt.

Selve målingene er nå ferdig, og resultatene vil sannsynligvis være klare i løpet av oktober.