Raseklubbene for brachycephale raser og NKK har sett behovet for mer informasjon og kunnskap om syndromet BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome), og hvordan man best kan ta hensyn til dette i avlsarbeidet. På raseklubbenes initiativ ble derfor kirurg og leder for The Cambrigde BOAS research group Jane Ladlow invitert til Norge for å forelese om BOAS i juni. Dette har ledet til at raseklubbene og NKK nå innfører en egen BOAS-gradering for rasene mops, engelsk og fransk bulldog.

Sertifisering av veterinærer

For å få i gang graderingen er NKK avhengig av å utdanne og sertifisere veterinærer, som så kan begynne arbeidet med å gradere hundene i sine klinikker. Jane Ladlow har gitt NKK uvurderlig hjelp i startfasen av BOAS-prosjektet, og det var Jane Ladlow selv sammen med den norske veterinæren Christina Strand Thomsen som sto for opplæringen av de første veterinærene i Letohallen i dag, torsdag 29. august.

 Jane Ladlow BOAS-graderingHer ble det sertifisert 20 veterinærer fra ulike steder i landet, og planen er å fortsette å utdanne veterinærer etter behov og til en god dekning over hele landet. Neste sertifiseringsrunde vil skje i januar.

Erfaringen fra England viser at veterinærer som har gjennomgått denne sertifiseringen graderer hundene svært likt, noe som er helt essensielt. Det er derfor kun veterinærer som har deltatt på NKKs gratis kurs i BOAS-gradering som får tilgang til å skrive offisielle NKK-BOAS-attester og registrere BOAS-grader i DogWeb.

Internasjonal interesse

BOAS-graderingen som nå innføres bygger på forskningen Jane Ladlow og hennes forskningsgruppe har gjort i England, men Norge blir første FCI-land som gjennomfører et slikt graderingsprosjekt. Det har vakt internasjonal interesse, og FCI-president Tamas Jakkel hadde derfor tatt turen ene og alene for å overvære sertifiseringskurset.

BOAS-gradering

Representanter fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Mattilsynet var også tilstede som observatører på veterinærsertifiseringen. Fra venstre på bildet: Ragna Følling Elgjo fra LMD, veterinær og kursholder Jane Ladlow, Maria Veggeland fra Mattilsynet og Kristin Numedal fra LMD.

Mulig å avle seg til en sunnere populasjon

I sitt arbeid med de nevnte brachycephale hunderasene har Jane Ladlow sett mange individer som er utmerkede representanter for sine raser. Hun mener det er mulig å avle stadig friskere hunder i årene som kommer, ved å velge de riktige avlsdyrene. Ladlow viser blant annet til at det har vært stor forbedring i BOAS-situasjonen hos engelsk bulldog i England, og at endringen har skjedd gjennom bruk av gode avlsdyr.

Les mer om BOAS, og BOAS-seminaret som ble avholdt i juni, her.