Den nye nettsiden har et mer oversiktlig layout, og vi håper den vil oppleves som enklere å navigere i enn nettsiden vi har hatt frem til i dag.

Det er fortsatt noe arbeid som gjenstår på de nye nettsidene, og det vil kunne være behov for rettelser/endringer. Vi setter pris på om du sender en mail til kommunikasjon@nkk.no dersom du skulle oppleve noe av dette.

Kjøpehund.no skal også få en oppdatering i løpet av året, og man kan også sende inn ønsker til funksjon på denne til kommunikasjon@nkk.no.

Vi håper du vil like nye nkk.no!