Pr. i dag finnes det ikke offentlige midler til forskning på familiedyr. Dette er en utfordring i forbindelse med det store fokus på hundeavl og hundehelse, hvor det mangler faktabasert kunnskapsgrunnlag.

NKK opprettet et forskningsfond i forbindelse med sitt 100 årsjubileum i 1998, men det har ligget brakk noen år før det ble revitalisert i fjor i forbindelse med NKKs 125 årsjubileum. Samtidig ble det skilt ut som egen stiftelse.

Hilde Charlotte -styreleder

- Dette ble gjort for å gjøre det helt uavhengig av NKKs drift, og sikret at midlene ikke kan benyttes til noe annet enn det som er formålet, sier Hilde Charlotte Solheim, leder av fondets styre og nestleder i NKKs hovedstyre.

- Vi vet at det er altfor dårlige finansieringsmuligheter for forskning på hund og hundehelse i Norge. Derfor er det veldig gledelig at fondet nå er på plass i ny form og at de første søknadene er behandlet, sier hun.

Det er NKKs Hovedstyre som oppnevner fondets styre, inkludert lederen for styret. En samarbeidsavtale mellom NKK og forskningsfondet innebærer at NKK gir fondet gratis sekretariatstjenester, både faglig, i driften av styret, kommunikasjonstjenester og regnskapstjenester.

- Denne avtalen er selvsagt veldig god for fondet. Den sikrer at bidrag til fondet kan gå uavkortet til formålet, ikke administrasjon. Jeg håper dette gir høy tillit hos mulige givere, sier Solheim.

Etter at tilskuddet på to millioner ble vedtatt i NKKs styre denne uken, har fondet nå en egenkapital på 3,5 millioner kroner. Målet er at det skal bli så stort at man kan bruke avkastningen til å dele ut midler, uten å røre grunnkapitalen. I fjor ble det for første gang delt ut midler fra fondet. Tre søkere fikk til sammen 100.000 kroner.

- Summene er foreløpig ikke så store, men midlene som ble delt ut i fjor, ble godt mottatt, og håpet er at vi skal kunne tildele større beløp som kan gi gode bidrag til å øke forskningsinnsatsen på hund, understreker Solheim.

Disse sitter i forskningsfondets styre:

 • Hilde Charlotte Solheim (leder)
  Nestleder NKKs hovedstyre. Utdannet journalist med mellomfag og offentlig rett. Erfaren styreleder og styremedlem med styreverv i en rekke selskaper, organisasjoner og stiftelser 
   
 • Stein Istre Thoresen (styremedlem)
  Veterinær, professor emeritus, dr.med.vet. DipECVIM-CA og DipECVCP. Veterinærmedisinsk redaktør og faglig ansvarlig for smådyrmedisin i Norsk veterinærtidsskrift. Associate editor Journal of Small Animal Practice

 • Elin Kristiansen (styremedlem)
  Veterinær og daglig leder ved AniCura Hønefoss. Spesialisert innen kirurgi. Deltatt i nordisk forskningsprosjekt om katarakt på norsk buhund i samarbeid med NMBU.

 • William Bredal (Sekretær)
  Veterinær v/helse- og registreringsavdelingen NKK

Hvordan bidra?

NKK håper etableringen av forskningsfondet som en egen stiftelse med NKK som stifter vil åpne for små og store gaver og donasjoner til fondet.

 • Forskningsfondet har en egen Vipps-kode: 809813.
 • Ønsker man å overføre midler til fondet via bank, kontakt NKKs økonomiavdeling ved økonomisjef Jan Bøyum.