Tar grep for å bedre hundehelsen

Den engelske kennelklubben offentliggjorde nylig flere tiltak for å forbedre helsen til en av verdens mest populære hunderaser, den tyske schäferhunden.

Schäferhundens helse har vært et hyppig diskutert tema i England i etterkant av Crufts, hvor schäferhunden som vant ble gjenstand for debatt i mediene.

Fokus på rasestandarden og handling

The Kennel Club har i sine tiltak for å bedre schäferhunden fokus på både dobbelthandling og rasens engelske standard.

Den engelske standarden for schäferhunden har nå fått et tillegg, hvor viktigheten av at hundene skal stå rolig, balansert, behagelig, og fritt, uten å støttes på noe vis er understreket. Når det gjelder handling presiserer The Kennel Club nå også at hundene skal vises på så naturlig vis som mulig, uten overdrivelser eller manipulasjon. Hundene skal alltid vises i løs line, og aldri stilles opp på en unaturlig måte.

Nødvendige tiltak

Når tiltakene ble offentliggjort presiserte The Kennel Club at de i en årrekke har arbeidet med raseklubbene for å håndtere utfordringene rasen står overfor, og at tiltakene som nå iverksettes anses som nødvendige da det pågående arbeidet ikke har gitt nødvendige resultater.

Tiltak for å bedre hundevelferd er alltid noe vi i NKK ser positivt på, og vi vil selvfølgelig følge utviklingen i England fremover. NKK har vært en pådriver for hundehelse i FCI-systemet gjennom en årrekke, og bidro blant annet til å få inn setningen om at hunder som viser tegn på agressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres, inn i alle FCI-standarder. Hundevelferd er en rød tråd i hele NKKs virke, og vi har de siste årene intensivert vårt fokus på hundehelse, også internasjonalt. Vi er glade for at andre kennelklubber nå også iverksetter mer konkrete tiltak for å forhindre og reversere eksteriørmessige overdrivelser.

Pågående arbeid

Når det gjelder handling og velferd på utstillinger er dette noe NKK har stort fokus på.

Hundevelferd på utstilling er svært viktig for NKK, og vi har derfor utarbeidet egne retningslinjer for dette. Under European Dog Show i fjor ble det avdekket handling i strid med vårt regelverk under en gruppefinale, noe som resulterte i at handleren ikke fikk vise hunden i finalen. NKK har også lenge hatt forbud mot dobbelthandling.

Rasespesifikke dommeranvisninger

Når det gjelder handling av schäferen spesielt er dette noe det jobbes med i henhold til det nordisk BSI-dokumentet som ble ferdigstilt i 2014. BSI står for «Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs”, på norsk «rasespesifikke dommeranvisninger», og er et program som går ut på at eksteriørdommere skal ta hensyn til overdrevne eksteriør- og mentaltrekk som kan påvirke hundenes funksjonelle helse. Mer informasjon om BSI finner du under "dokumenter" på denne siden.

I BSI for schäfer påpekes det at schæferhunden kan ha problemer med dårlig utviklede fronter med utovervridde poter, svake mellomhender og løse eller trange albuer. I bakparten skal dommere være obs på overvinklede og kuhasede bakparter med ustabile haser (bakparten må heller ikke være for lite vinklet). Til slutt nevnes hundenes overlinje, som ikke må være for buet og/eller fallende over lend og kryss. 

Det nevnes også i BSI at «ekstrem handling», der hunden beveges og stilles opp på en unaturlig måte, kan bidra til å skjule de tidligere nevnte feil og vanskeliggjøre korrekt bedømming av hunden. Det er derfor viktig at hunden beveges i både skritt og trav. Å stille opp hunden i en unaturlig posisjon kan i verste fall også bidra til at et overdrevet utseende normaliseres, noe som i verste fall kan påvirke avlsarbeidet også. BSI-dokumentet presiserer at man må skille mellom problemer i hundens medfødte anatomi og problemer med uetisk handling. På den ene siden har vi problemer knyttet til tilsiktede eller utilsiktede eksteriøre overdrivelser og andre usunne anatomiske trekk som hunden er født med. Disse må forbedres gjennom avlsarbeidet. På den andre siden har vi problemer knyttet til hvordan hundene fremvises på utstilling. Handling som oppleves stressende for hunden, eller som enten skjuler eller bidrar til å fremelske usunne medfødte trekk, kan ikke tillates.

Rasespesifikk avlsstrategi

Norsk Schæferhund Klubb har utarbeidet en egen rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som omhandler flere aspekter ved rasen, blant annet helseutfordringer og eksteriør.

Schäferhundklubben her i Norge påpeker i sitt RAS-dokument at de ser at det har skjedd forandringer hos rasen de siste 100 årene. Klubben arbeider nå målbevisst og langsiktig for å forhindre en ytterligere negativ utvikling av rasen. Blant annet avholder klubben avlskåringer der hundenes anatomi vurderes. Hunder med overdrivelser skal utelukkes fra avl. Videre krever klubben at hunder som skal benyttes i avl må bestå en mentaltest. NKK er glade for at det settes fokus på dette også internasjonalt, og ser frem til å gjøre det vi kan her hjemme i Norge for å bevare en av verdens mest populære og allsidige brukshunder.