Vedtaket betyr i praksis at hunder importert fra Russland og Belarus ikke vil bli omregistrert til NKKs stambokregister.

Omregistreringsforbudet vil gjelde fra og med 1 juni.

For de hundeeierne- eller oppdretterne som er i ferd med å importere eller allerede har hentet inn en hund fra Russland eller Belarus og som er usikker på om de rekker å omregistrere hunden hos NKK innen sanksjonen trer i kraft, kan de kontakte NKKs Registreringsavdeling for informasjon og råd. Send e-post til registrering@nkk.no

Nektes deltakelse på utstillinger, prøver og konkurranser

Videre vedtok Hovedstyret at hunder eid av personer bosatt i Russland eller Belarus ikke tillates å delta på arrangementer i regi av NKK eller NKKs klubber og forbund.

Forbudet gjelder også dommere som er autorisert av den russiske kennelklubben eller den belarusiske kennelklubben.

Ønsker å ta del i boikotten av Russland

NKK har valgt å følge våre nærmeste naboland i denne beslutningen, for å vise solidaritet med Ukraina. I seg selv stanser ikke dette krigen, men en verdensomspennende boikott på alle samfunnsområder kan forhåpentligvis legge et avgjørende press på Russland. Her må også vi i NKK gjøre vår lille del.

Dessverre innebærer dette at vi også rammer uskyldige russere og andre som ikke støtter krigen. Det er uheldig, men samtidig noe som må til for å vise vår motstand mot de forferdelige krigshandlingene fra Russland.

Hovedstyrets vedtak

I sin helet lyder vedtaket fra NKKs Hovedstyre slik:

Sak 62/22 Registrering av russiske hunder

NKKs Hovedstyre vedtok en midlertidig stopp i registrering av russiske og hviterussiske importerte hunder som følge av Russlands uakseptable aggresjon mot Ukraina.

 

Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer i tråd med det den svenske og danske kennelklubben har vedtatt.

 

Videre vedtok Hovedstyret at hunder eid av personer bosatt i Russland eller Hviterussland ikke tillates å delta på utstillinger, prøver eller konkurranser arrangert av NKK eller NKKs klubber og forbund.

Forbudet gjelder også dommere som er autorisert av den russiske kennelklubben eller den hviterussiske kennelklubben.

 

Bakgrunn:
Hovedstyret bes ta en oppdatert vurdering av Norsk Kennel Klubs holdning til registrering av russiske og hviterussiske hunder, med bakgrunn i de alvorlige hendelsene som pågår i Ukraina. Per i dag registrerer NKK importerte hunder fra Russland og Hviterussland.

 

 

Hele protokollen fra hovedstyremøtet finner du her