Oppgaven er å vurdere hvilke endringer som eventuelt må gjøres i regelverket for å sikre at loven bygger på et godt og velfundert grunnlag.

Vi i NKK synes det er veldig bra at Stortinget har vedtatt at hundeloven skal gjennomgås på nytt. Det er et stort behov for å oppdatere loven, slik at reglene kan baseres mer på faglig kunnskap enn det som er tilfellet i dag. Flere andre land har blant annet opphevet raseforbudet ved å legge forskningsresultater til grunn, vi har derfor stor tro på at et grundig arbeid med hundeloven vil føre til endringer.

Tett samarbeid

Venstre har i samarbeid med NKK jobbet for å få til endringer i hundeloven, og det var stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn som fremmet representantforslaget som dagens vedtak er bygget på. Rotevatn fremmet opprinnelig tre konkrete forslag til endringer i loven. Han er fornøyd med at komitéen har kommet frem til at vi trenger å se på loven på nytt, men håpet likevel at det skulle foreligge flere konkrete forslag til endringer i loven enn det som ble tilfellet.

– Det er klart jeg hadde ønsket meg et mer konkret vedtak fra Stortinget om hundeloven i dag. Når det er sagt stiller en samlet justiskomite seg bak forslaget vårt om en helhetlig vurdering av hundeloven, og det er jeg glad for, sier Rotevatn.

NKK samarbeidet tett med Venstre om forslaget gjennom siste halvdel av 2016, og er glad for at en så viktig sak får plass i den politiske debatten. Selv om det fremdeles ikke foreligger noen konkrete resultater enda er NKK glad for at prosessen er i gang.

Vil følge med på arbeidet

NKK ser frem til å følge dette arbeidet videre og håper og tror det vil bli gjort en grundig jobb som ender opp med å sikre hund og hundeeiers rettigheter på en god måte. Vi håper særlig at en tilfredsstillende evaluering av raseforbudet vil konkludere med at raseforbudet er overflødig.

Rotevatn mener det er lurt å ha en prosess rundt hundeloven, men håper samtidig at arbeidet ikke blir alt for tidkrevende. Han slår fast at Venstre kommer til å følge opp evalueringen av hundeloven.

Representantforslaget som dette vedtaket er bygget på, som kan leses i sin helhet her. Forslaget ba om at behovet for fortsatt raseforbud nå måtte utredes på tilfredsstillende vis. I tillegg ble det foreslått at det skal stilles krav om at alle hunder som tas i forvaring skal undersøkes av kompetente sakkyndige, og at kostnader forbundet med kennelopphold skal dekkes av det offentlige inntil hundeeier eventuelt er funnet skyldig i brudd på hundeloven.