Tekst: Nina Hansen, veterinær NKK

Det kan være forvirrende å skulle forholde seg til de forskjellige behandlingsreglene og i tillegg finne ut hva som er mest optimalt for din hund og deres reisevaner.

Behandlingsalternativ 1 (passer når man reiser en enkelt tur ut av Norge): 

Behandlingen foretas i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge (helst 24 timer før). Behandling må utføres i landet dyret kommer reisende fra. Hunden kan ikke behandles i Norge før utreise for å oppfylle kravet om behandling 24-120 timer før innreise til Norge. Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og etter det har oppholdt seg i skog og mark, bør den behandles en ekstra gang etter at den er tilbake i Norge (Mattilsynet)

Når hunden har vært i et land hvor den potensielt kan ha fått i seg smitte skal den behandles med et antiparasittmiddel som inneholder virkestoffet praziquantel. Middelet vil virke ganske umiddelbart etter inntak (ca 3 timer etter behandling) og vil drepe eventuell smitte som hunden har fått i seg. Praziquantel har ingen forebyggende effekt, så derfor kan hunden resmittes hvis den får i seg echinococcus-hyatider rett etterpå. Derfor er anbefalingen at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge hvis den har oppholdt seg i skog og mark etter den ble behandlet, og den kan ha blitt smittet på nytt. 

Behandlingsalternativ 2 (passer for de som jevnlig krysser grensen):

Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg hvor de behandles mot bendelorm minst to ganger på forskjellige datoer og med maksimum 28 dagers mellomrom. Deretter behandles de minst hver 28 dag. Dette kan gjennomføres hos veterinær i Norge før utreise, eller hos veterinær i utlandet. Det er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). Behandlingene må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Et slikt behandlingsopplegg må alltid avsluttes med en siste behandling hos veterinær etter siste utenlandstur. Dersom du ikke er villig til å returnere til veterinær for en slik avsluttende behandling så har ikke veterinæren lov til å starte et slikt behandlingsopplegg på hunden din. (Mattilsynet)
 

Les mer her: Slik reiser du med kjæledyret ditt

Hva skjer hvis hunden min blir smittet?

Når en hund blir smittet og får i seg echinococcus-hyatider vil disse feste seg i hundens tarmslimhinne og utvikle seg til voksne ormer som starter utskilling av egg. Hunden vil dermed skille ut eggene sammen med avføringen og andre pattedyr som kommer i kontakt med eggene i hundens avføring kan smittes, for eksempel menneske.

Utviklingen fra hunden får i seg smitten til ormen begynner å skille ut egg tar 5-8 uker, og regelen med intervallet med behandling innen hver 28 dager laget for å hindre at hunden begynner å skille ut egg som kan smitte til mennesker. Utføres dette korrekt vil ikke hunden kunne starte utskilling av egg til miljøet pga echinococcus-ormens livssyklus. 

Derfor er det meget viktig at man gir hunden en siste behandling når man har kommet hjem fra utenlandsreise (også for de som bare har hatt med seg hunden i båten på øyloffing i den svensk/norske skjærgården.) Denne avsluttende behandlingen må utføres innen 28 dager etter forrige behandling for å unngå at hunden kan begynne å skille ut egg til miljøet hvis den skulle være smittet. 

Det er viktig at alle følger reglene og ikke tenker at det er ikke så farlig med den der siste behandlingen, for min hund er helt sikkert ikke blitt smittet. Hvis alle skulle tenke slik blir sannsynligheten mye større for at en eller annens hund bringer smitten inn i landet slik at den kan etableres i vår fauna. Det vil ikke ha store konsekvenser for hunden selv, men veldig alvorlige konsekvenser for det mennesket som blir smittet. 

Farlig for mennesket, ikke for hunden

Hos menneske dannes det store cyster som regel i lunger eller lever, men kan også forekomme i nyrer, milt, hjerne, øyne og muskler og skjelett. Det tar lang tid før sykdom utvikles hos et smittet menneske og det kan gå 10-15 år før det oppdages. Behandlingen er langvarig med antiparasittmedisiner og ofte risikabel kirurgi for å fjerne cystene hvis det i det hele tatt er mulig. 

Vær ditt ansvar bevisst! Sett deg inn i reglene for behandling av hund ved reise og følg disse.

Husk å sjekk gjeldende regelverk på Mattilsynet.no før du skal på reise med hund.