Veterinærinstituttet holdt 6. september 2019 pressekonferanse om situasjonen med alvorlig syke hunder. Du kan se hele pressekonferansen på NRK sine nettsider her.

Gjennom informasjon fra DyreID har Veterinærinstituttet identifisert 190 utbrudd av sykdommen fra rundt 70 klinikker i august og september. En markert økning i antall utbrudd ble registrert fra 20. august, og det meldes om en eskalerende situasjon. Man kan ikke si om alle disse tilfellene tilhører samme hendelse.

Under pressekonferansen informerte Veterinærinstituttet om at det ved de obduksjoner som så langt er foretatt, er funnet to ulike bakterietyper som kan gi diaré - hver for seg eller sammen. Samtlige hunder som er obdusert viser akutt skade på slimhinnene i tynntarmen.

Funnet av bakteriene sammenholdes med andre funn som gjøres på andre laboratorier og informasjon som innhentes om hvor hundene har vært, hva de har spist og andre forhold rundt hundeholdet. 

Det er mange spor å følge og en omfattende sak. Vi må nok ut i neste uke før vi kan si noe entydig om saken, sier Jorun Jarp beredskaps- og sikkerhetsdirektør Veterinærinstituttet.

Det er 7 hunder som så langt er til obduksjon, tre hos Veterinærinstituttet og fire hos NMBU Veterinærhøgskolen. Det er ønskelig med flere prøveresultater, og evt flere hunder til obduksjon, og det kommer minst én hund inn for obduksjon i løpet av helgen. Veterinærinstituttet understreker at det er få hunder som er obdusert, og dermed mulige feilkilder, og at de har for lite underlag for å trekke konklusjoner foreløpig. 

Veterinærinstituttet undersøker nå i tillegg til obduksjonene prøver fra en rekke hunder for både virus, bakterier og sopp.

De har også sendt ut spørreskjema til 25 hundeeiere og fått 17 svarskjema. De har så langt ikke funnet entydige spor i materialet. Kartleggingsundersøkelsen av syke hunder viser at det er brukt veldig mange ulike fortyper, og vi har ingen indikasjoner på at dette har noen årsak i noe spesifikt spor, sier Jorun Jarp. Sykdommen rammer hunder i alle aldre og over hele landet. 

På spørsmål fra NKK uttalte Veterinærinstituttet at man ikke kan utelukke at dette er en smittesituasjon, og at det er viktig å forholde seg til de råd som er gitt. Videre signaliserer de at det ikke er sannsynlig å få noen endelig avklaring i helgen eller ved starten av neste uke, og at disse prosessene normalt vil ta inntil et par uker å få avklart.

På spørsmål om Seasonal Canine Illness (SCI) svarer Veterinærinstituttet at dette er et av sporene de undersøker, men at denne tilstanden ikke har kjent årsak heller i England hvor den har forekommet siden 2010.

Veterinærinstuttet og Mattilsynet har vært i kontakt med de andre nordiske landene. Det er ikke rapportert om tilsvarende tilfeller i noen av våre naboland så langt.