Tekst: Tone Grøn, veterinær NMBU/NKK (artikkelen stod på trykk i Hundesport 2/19)

Hunder regnes som overvektige når kroppsvekten er mer enn 10-20 % over idealvekten. Overvekt er definert som akkumulering av for mye fettvev i kroppen. Når hunden veier mer enn 20 % over idealvekt benyttes begrepet ”fedme”. 

Den viktigste årsaken til overvekt og fedme hos hund, er et misforhold mellom inntak og forbruk av energi. Faktorer som har betydning for overvekt er hundens alder, kjønn, rase og aktivitetsnivå. Hos en hund på 10 kg vil 20 % vektøkning tilsvare 2 kg. Det vil si at et par kilo utgjør en relativt stor prosentandel av hundens totalvekt. Til sammenligning vil tilsvarende prosentvis økning hos et menneske på 70 kg utgjøre 14 kg.

Hundeeier kan av og til oppleve en umettelig appetitt hos sine firbente venner. Mange synes det er vanskelig å holde igjen på fôrmengden dersom hunden fortsatt virker sulten etter måltidet. 

I en studie utført av the WALTHAM (International Nutritional Scienence Symposia) i 2006 fant de ut at 38,8% av hundene som deltok i studien ble klassifisert som overvektige. Eierne underestimerte ofte holdet til hunden og anså egen hund som mer normalvektige enn veterinærene som vurderte hundene. I denne studien fant de at risikofaktorer for overvekt var kjønn, kastrering, hundens alder, og det å være retriever. 

Sykdommer relatert til fedme

 • Artroser i ledd: Hos en hund med hofteleddsdysplasi eller andre leddplager er det sentralt å holde hunden slank for å unngå ytterligere belasting på leddene.
 • Hjertesykdommer
 • Diabetes
 • Korsbåndsruptur
 • Trakealkollaps (luftrørskollaps, det blir en innsnevring av lufterøret)
 • Heteslag
 • Fødselsvansker

Risikoen for flere av disse lidelsene øker også med hundens alder. Det vil si at for seniorhunden er desto viktigere å unngå overvekt. Det er selvsagt viktig å holde yngre hunder innen normal vekt for å forebygge slitasje og sykdom, men man bør unngå å tenke ”hunden min er uansett så gammel, så det er ikke noe vits å slanke han/hun nå”.  En hund som er normalvektig vil ha en lettere hverdag enn en overvektig hund uansett alder.

Holdvurdering

For å vurdere hundens hold benyttes ofte en 5-punkts skala der 1 er avmagret og 5 er svært Body condition score chartovervektig. Idealvekt ligger mellom 2,5-3,5. Ved vurdering kjenner man på hundens ribben og ser på midjen. Hos en hund i idealvekt skal ribbena kjennes lett, og det skal ikke ligge mye fett over dem. Midjen skal synes ovenfra og skal ha et ”oppsving” sett fra siden. En tykk hund vil ha store fettdepoter over ribben, rygg og halefestet. Magen får ofte en tønneform, og hundene ser brede ut over ryggen, spesielt når de sitter. Hos hunder med mye pels er det ekstra viktig å bruke hendene og kjenne over hunden når man vurderer holdet. 

Det er lett at man venner seg til å ha en for tykk hund. Det tar litt tid før de legger på seg og endringene skjer gradvis slik at man ikke legger like godt merke til det. Derfor kan det være til stor hjelp å ha noen konkrete målepunkter som nevnt ovenfor og illustrert i figuren (klikk for illustrasjon for å forstørre), i tillegg til å veie hunden av og til slik at man kan følge med på vekten.

Andre tegn på at en hund veier for mye er at den vil være mindre bevegelig, være mer rolig, leke mindre og tigge mer. 

Tiltak

 • Fôre riktig mengde og velge riktig diett
 • Redusere mengde restemat
 • Redusere mengde med godbiter
 • Øke aktivitetsnivået

Fôring

Det kan være vanskelig og unøyaktig å fôre på øyemål. Dersom man har en hund som skal ned i vekt er det lurt å veie/måle opp fôrmengden. Det er viktig å huske på at anvisningene på fôrpakken er beregnet til hunder som kun spiser det aktuelle fôret og ikke noe annet ved siden av som restemat, godbiter og tyggeben. Derfor bør fôrmengden reduseres hvis hunden får annen mat i tillegg. Anvisningene på fôrpakkene er beregnet ut fra en gjennomsnittshund med en bestemt vekt. 

Det er store individuelle forskjeller i temperament, alder, aktivitetsnivå, hudtykkelse/hårlag, rase og omgivelsestemperatur, som må tas hensyn til. Det er derfor viktig at man ikke følger disse anvisningene blindt, men vurderer hundens hold underveis og fôrer etter den enkelte hunds behov. Anvisningen på fôrpakken er riktignok et godt utgangspunkt å begynne med. I tillegg er det ulikt energiinnhold i ulike typer fôr. Dersom du har en valp av liten rase som er tidlig utvokst, trenger ikke den å spise valpefôr like lenge som en Grand Danois. Har du en hund som bør gå ned i vekt kan du med fordel velge et fôr med mer fiber og mindre kalorier. Det finnes mange kommersielle fôr til dette formålet.

Godbiter er også mat

Mange bruker godbiter i trening av hund, og liker å gi hundene et tyggeben i ny og ne. Hvis man har en hund som er overvektig bør man huske på å ta med dette i beregningene. Én Dentastix (medium størrelse) inneholder 84,5 Kcal. For en hund på 10 kg utgjør dette nesten 1/7 av dagens energibehov. 

Godbiter bør ikke utgjøre mer enn 10% av hundens daglige energibehov. Lek kan være en vel så bra belønning i mange tilfeller og like motiverende for hunden i trening. 

Husk også på å snakke de som passer på hunden mens du er på ferie om hvilke rutiner du har slik at de lettere kan følge de.

Mosjon

Mosjon bidrar til økt forbruk av kalorier hos hund akkurat som hos mennesker.
Derfor må fôringsmengde sees i sammenheng med energiforbruk.  Dersom hunden din må ned i vekt vil økt aktivitetsnivå være et viktig tiltak for mange. Er hunden gammel, stiv og svært overvektig kan lange, harde turer som for eksempel sykling eller ski være belastende for hunden. Alternativer som svømming eller roligere lengre turer kan være bedre. De fleste hunder synes det er morsomt å være i aktivitet og som eier kan man bruke lek og aktivitet som tegn på omsorg fremfor godbiter. Dette gjelder både for valper og for voksne hunder.

Valper

Spedvalper som fortsatt dier bør ikke slankes. Etterhvert som valpen tar til seg fast føde er det viktig å fôre i henhold til hold (se illustrasjon). For store raser (hunder som blir over 40 kg i voksen vekt) er det ekstra viktig å verken bli overvektig eller vokse for fort. Oppdretter har et ansvar om å formidle til ferske valpekjøpere at hunden bør holdes slank. 

Spør din veterinær om hjelp for holdvurdering av hunden, og be om råd til fôring dersom det er behov for endringer.


Kilder:

Aamodt, M. F., Blaker, I. (2013).  Forekomst av overvekt og faktorer som påvirker hold hos norske hunder: Norsk Veterinærtidsskrift: 9/2013: s 125

Laurence Colliard et al (2006), Risk Factors for Obesity in Dogs in France, JN The Journal Of Nutrition; Volume 136, Issue 7, July 2006, Pages 1951S–1954S

Alberto Muñoz-Prieto et al (2018), European dog owner perceptions of obesity and factors associated with human and canine obesity, Scientific Reports; 8: 13353

https://www.royalcanin.no/om-hunden/tips-for-livet-med-hund/unng-overvekt/viktig-vite-n-r-hunden-skal-slanke-seg