Oppdretteren som TV 2 hjelper deg belyser, representerer på ingen måte de oppdretterne som registrerer sine hunder gjennom NKK, og den aktuelle oppdretteren får heller ikke lenger registrere sine hunder i NKK.

90 % av oppdrettere som registrerer kull via NKK har kun ett eller to kull de årene de har kull, og disse valpene fødes og bor all hovedsak hjemme hos hver enkelt oppdretter. Dette er ansvarlige oppdrettere som alltid har hundens beste i tankene.

NKK synes det er trist å høre historiene som blir presentert på TV 2, og vi mener det er viktig at slike saker kommer frem i lyset. Både for å hindre oppdrettere i å drive slik i fremtiden, og slik at valpekjøpere ser hvor viktig det er å møte oppdretter og se valpene sammen med moren før de kjøper valp/hund.

Å kjøpe en registrert rasehund gjennom NKK og raseklubbene skal være et kvalitetsstempel. Dessverre er heller ikke NKK skånet for enkeltpersoner som utnytter systemet som er utformet for å ivareta hundevelferd og valpekjøpere. Dette er naturligvis ikke greit. NKK gjør det vi kan for å hindre useriøse aktører i å ødelegge ryktet til ansvarlige oppdrettere som driver seriøst, og vi ser alltid etter måter vi kan forbedre oss i dette arbeidet.

Hvordan kan en oppdretter som driver uansvarlig få registrere hunder hos NKK? 

Oppdrettere innenfor NKK-systemet har en rekke regler og retningslinjer de må forholde seg til, blant annet NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi. NKK følger opp alle brudd på regelverket.

Å ilegge sanksjoner mot oppdrettere er imidlertid et svært inngripende virkemiddel, og NKK har et lovpålagt ansvar om å ivareta den anklagedes rettssikkerhet. For å ilegge sanksjoner kreves det derfor at vi kan bevise at regelverket er brutt. Å fremskaffe denne informasjonen krever grundige undersøkelser og utredninger som dessverre kan ta lang tid å få på plass.

Mottar NKK bekymringsmeldinger følges dette opp, men vi er avhengig av å få informasjon for å kunne ta nødvendige grep. Oppfordringen til valpekjøpere som har opplevd å kjøpe en syk hund er å kontakte raseklubben, slik at de kan gjøre nærmere undersøkelser og fremme saken for NKK.

Ingen er tjent med at useriøse oppdrettere får fortsette. NKK er derfor helt klar på at vi fremover må vurdere og se på hvordan vi håndterer slike saker, for å sikre at vi raskt får fjernet de som ikke driver sitt oppdrett på en god måte. 

Kan hunder fra valpefabrikker bli registrert i NKK?

NKK har høye forventinger til oppdrettere som registrerer hunder hos oss. Disse må følge både NKKs interne regler, og Norges lover. Samtidig er NKK i stor grad avhengig av å ha et tillitsforhold med oppdretterne.

Grunnen er at NKK er en frivillig, ideell organisasjon. Det gir store begrensinger for hva vi har mulighet til å følge opp, og sanksjoner vi har mulighet til å ilegge. NKK har for eksempel verken hjemmel eller myndighet til å føre tilsyn hjemme hos oppdrettere. Dette er det offentlige myndigheter som har ansvaret for. NKK har derfor heller ikke mulighet til å vite hvordan situasjonen er hjemme hos hver enkelt oppdretter.

Får NKK meldinger om at det er uholdbare forhold hjemme hos en oppdretter, er vår mulighet å videreformidle denne informasjonen til Mattilsynet.

Hvordan kan en oppdretter som ikke bor i Norge registrere hunder i NKK?

Hunder skal registreres i det landet oppdretter har sin folkeregistrerte adresse. Det er ikke åpning for at oppdretter kan bo permanent i utlandet og samtidig ha kennelnavn og registrere valper i Norge.  

Det er oppdretters ansvar å melde ifra om endring av bostedsadresse. NKK har ingen hjemmel eller mulighet til å kontrollere om en oppdretter faktisk bor der vedkommende hevder. Igjen er systemet basert på tillit.

I tilfeller hvor NKK oppdager at oppdretter ikke lenger bor i Norge, får ikke vedkommende registrere hunder, eller ha registrert kennelnavn i Norge. 

Regelverket åpner likevel for at hundeeiere i en kort periode kan ha oppholde seg i et annet land, og registrere kull født der i Norge. Det skal for eksempel være mulig for hundeeiere å ha med hund til en feriebolig i utlandet og samtidig registrere valper som blir født mens oppdretter befinner seg der. 

Tillater NKK at hunder som er smuglet til Norge registreres?

NKK har ikke mulighet til å vite om en hund er importert lovlig eller smuglet inn i landet. Det er fordi vi ikke har tilgang til denne informasjonen, og ikke får innsyn i denne typen saker. Oppfølgingen av regelverket for innførsel er det Mattilsynet og tollmyndighetene som har. 

Har vi mistanke om smugling sender vi bekymringsmelding til Mattilsynet, som må behandle dette videre.

Hva gjør NKK for å sikre god hundevelferd for disse hundene og andre raser? 

Avls- og helsearbeid har høy prioritet i NKK, og vi jobber kontinuerlig for at hundene som avles frem i NKK-systemet skal være funksjonsfriske og sunne hunder.

Sentralt i NKKs avlsstrategi står bevisstgjøring av oppdrettere gjennom utdanning og opplæring. Vi satser på økt kunnskap, og på ansvarliggjøring av den enkelte oppdretter, hundeeier og valpekjøper. Vi har også omfattende interne regelverk oppdretterne må følge.

NKK og raseklubbene stiller også strenge helsekrav til de ulike rasene, og jobber tett med forskningsinstitusjoner og eksperter for å sikre at avlen går i riktig retning.

Både opphav og helsestatus til hundene registreres i NKKs systemer. Informasjonen er også åpent tilgjengelig for alle gjennom databasen «Dogweb». Ansvarlige oppdretterne bruker dette systemet til å velge ut hunder i sitt avlsarbeid.

Et ansvarlig hundekjøp er også helt avgjørende for god hundevelferd. En viktig jobb er derfor å informere valpekjøpere om den beste fremgangsmåten for å kjøpe hund.

Hvordan kan valpekjøpere unngå å kjøpe hunder fra useriøse oppdrettere?

Det første steget en valpekjøper bør ta når man er på jakt etter en hund er å ta kontakt med raseklubben for rasen man vurderer. De aller fleste raseklubber har en valpeformidler og liste over godkjente oppdrettere, og kan sette deg i kontakt med disse.

Snakk med flere oppdrettere. Still spørsmål om oppdrettet, helse og alt annet du lurer på. Krev å få besøke valpene sammen med tispen, og be gjerne om å få referanser fra andre valpekjøpere. Bruk god tid på prosessen og ha tålmodighet. Ansvarlige oppdrettere har ofte lang venteliste for levering av valper.

En seriøs oppdretter vil stille deg mange spørsmål. Det kan tenkes at du syns spørsmålene virker håpløse, men husk at oppdretterne har valpens beste i tankene. De vil vite hvem de selger valpen sin til og sikre at den får et godt og trygt hjem. 

En oppdretter spør deg også om dine forventningen til valpen fordi han/hun vil at du skal ha tenkt gjennom hvorfor du vil ha hund og om dette er riktig rase og riktig hund for deg.

Du bør unngå oppdrettere som:

  • Ikke stiller spørsmål
  • Ikke stiller krav til valpens oppvekstsvilkår
  • Ikke kan gi deg råd
  • Ikke tillater deg å besøke dem i hjemmet, vil at valpen skal overleveres på et eller annet tilfeldig sted, eller ikke kan vise deg foreldrene til valpene.