4.1 ALDERSGRUPPE

Konkurransen er åpen fra den dagen de fyller 10 år og ut kalender året de fyller 18 år

5. KLASSER

Det konkurreres i følgende klasser: 

  • Klasse 10-13 år 
  • Klasse 14-18 år 

Konkurransen er åpen for alle fra den dagen de fyller 10 år og ut det kalender året de fyller 18 år. 

Yngste klasse er åpen for alle fra den dagen de fyller 10 år og ut det kalenderåret de fyller 13 år. Eldste klasse er fra det kalender året de fyller 14 år og ut det kalender året de fyller 18 år.
 
Regelverket med endringer ble vedtatt 13.02.2023 og publisert 22.02.2023.

Saken er oppdatert 22.03.2023, kl 16:50:

NKKs administrasjon anser det som behov for å presisere regelverket for denne konkurransen. 

I regelverket for juniorhandling, punkt 2 Arrangør – fremkommer det at juniorhandling skal følge NKKs utstillingsregler. I regelverket for utstilling, punkt 2 Deltakelse – fremkommer det at nedre aldersgrense for å handle hund på offisielle og uoffisielle utstillinger er 10 år. 

I regelverket for juniorhandling har det stått følgende, frem til NKKs særkomite for utstilling (NSU) ryddet i det nå i februar 2023:

KRAV TIL JUNIORHANDLERE
4.1 ALDERSGRUPPE: Konkurransen er åpen for alle fra og med den dagen de fyller 10 år og frem til dagen før de fyller 18 år.
4.2 ANTREKK: En juniorhandler skal være anstendig kledd, og iført funksjonelt skotøy  uten sjenerende lyd.
5. KLASSER: Det konkurreres i følgende klasser

  • Klasse 10-13 år
  • Klasse 14-18 år

Konkurransen er åpen for alle fra det kalender året de fyller 10 år og ut det kalender året de fyller 18 år. Yngste klasse er fra det kalender året de fyller 10 år og ut det kalender året de fyller 13 år.
Eldste klasse er fra det kalender året de fyller 14 år og ut det kalender året de fyller 18 år. De fire beste i hver klasse går videre til finalen i den store ringen


Alder for deltakelse i konkurranse har vært dagen de fyller 10 år. Det som har vært uheldig er at i punkt 5, står det fra det året de fyller 10. Det er altså dette NSU ryddet opp i med sitt vedtak 17/23, etter innstilling fra kompetansegruppen (KG) for juniorhandling. 

Dessverre har datasystemet nå i ettertid sviktet oss litt, og gitt mulighet for påmelding før fylte 10 år – til NKK Bø. Dette ønsker vi å presisere aldri har vært mulig ved tidligere anledning.

22.03.2023 avslo NSU søknaden fra KG juniorhandling angående dispensasjon for barn født i 2013 for 2023. 

26/23   Dispensasjonssak fra juniorhandling 
Vedtak: NSU anser ikke at det er grunnlag for å innvilge dispensasjon for året 2023, for barn født i 2013. 
Søknad om dispensasjon avslås. I vurderingen vektlegges det at aldersbegrensningen for juniorhandling har vært fra dagen man fyller 10 år i lengre tid, jf punkt 4.1 i reglementet for juniorhandling. Vedtak 17/23 presiserer at dette også gjelder punkt 5 som omhandler klasseinndeling. NSU viser også til NKKs utstillingsregler.


I vedtaket er det lagt vekt på at aldersbegrensningen på 10 år, har vært over tid. Denne er satt ut fra en vurdering om hva som er anses som forsvarlig med tanke på barn og konkurranse.