Norsk lundehund er en av de mest sjeldne og spesielle hunderaser i verden. Det finnes ca. 1500 av dem i hele verden, ca. halvparten i Norge. Men rasen har to ganger vært helt på randen av å dø ut, slik at det har oppstått genetiske flaskehalser. Norsk lundehund regnes som den mest innavlede hunderase i verden. Likevel har den overlevd siden den siste krisen i 1961, men nå var det blitt helt nødvendig med et krysningsprosjekt om rasen skulle overleve.

Arbeidet ble påbegynt i 2013, og det har vært nøye overvåkede innkrysninger med norsk buhund, islandshund og norrbottenspets i et eget prosjekt, utenfor den regulære stammen. Hver generasjon har vært nøye evaluert og undersøkt. Nå har man kommer frem til 3. generasjon for de krysningene som innebærer norsk buhund og islandshund, og i fjor høst søkte årsmøtet i Norsk Lundehundklubb Norsk Kennel Klub om å få åpne stamboken for krysningshundene.

Dette ble innvilget, og lørdag ble den første innmønstringen foretatt. Dette innebærer at hundene blir vurdert av en kyndig dommer, som beskriver dem og premierer dem som det ville skjedd på en hvilken somhelst vanlig utstilling.

To hannhunder stilte på mønstringen. «Pan B3 av Vinterskogen» er en tre år gammel hannhund som er 3. generasjon etter innkrysning av norsk buhund. Han er eid av Gro W. Viken. «Hráfnir I3 av Revehjerte» er en to år gammel hannhund, som er 3. generasjon etter innkrysning av islandshund. Han eies av Anne Guntvedt.

Dommer ved innmønstringen var Christen H. Lang, nestoren blant norske dommere når det gjelder denne rasen, som han selv har eid og oppdrettet siden 1960-tallet. Lang var meget godt fornøyd med to hundene, og premierte «Hráfnir» med kvalitetspremien «excellent», som betyr at hunden er av utmerket type og konstruksjon, og har alle gjenkjennelige rasetrekk. «Pan» fikk en premiegrad lavere, «very good», men det er fortsatt et meget godt eksemplar av rasen, og en gjennomtypisk lundehund. Dommeren fremhevet spesielt at «Pan» hadde særdeles godt utviklede ekstra tær, noe som er denne rasens helt spesielle kjennetegn, og som mange har fryktet skal forsvinne med innkrysningen. Det har det på ingen måte gjort!

Flere hunder vil etter hvert bli fremstilt for innmønstring i stamboken, men disse to fikk altså æren av å være de første, til stor glede for eiere og klubbens representanter som har investert mye tid og engasjement i prosjektet.