Ellers kan man merke seg at det nå er tillat å bytte plassering i Beste hannhund/tispeklasse om det er begrunnet i uønsket adferd/halthet. Hvis en hund flyttes fra en størrelsesvariant til en annen etter måling, annulleres tidligere oppnådde premier.

Endringene er listet opp under, kapittelvis.

1. Organisasjon og ledelse

Arrangør plikter å ha plass for gjennomføring av dopingkontroll.

Utstillingsleder kan i samråd med arrangør avlyse, utsette eller avbryte utstillingen dersom forholdene er slik at det er uforsvarlig å gjennomføre arrangementet.

For øvrig plikter arrangør å avholde terminfestede arrangementer og brudd på denne plikten kan det reageres mot etter NKK lover kap. 7.

1.1.Samtidige utstillinger

Raseklubber/forbund med raseforvaltningsansvar kan avholde utstilling for egne raser samtidig med NKK. Det skal annonseres at utstillingen avholdes samtidig med NKKs utstilling. Arrangør skal vurdere forhold som kan ha innvirkning på hundevelferden.

1.2 Påmelding og antallsbegrensning/deltagerbegrensning.

Det er ikke tillatt å ha antallsbegrensning ved å stenge for påmeldinger før påmeldingsfristen

har gått ut eller å fastsette maksimumsantall av deltagere på utstillingen.

3.7 Helsestatus

Hund kan ikke delta dersom:

- den viser kliniske symptomer på sykdom/skade

Hund som er blind på ett øye, kan stilles dersom skade kan bekreftes med veterinærattest.

11.13 Beste Hannhundklasse – BHK / Beste Tispeklasse – BTK

Konkurransebedømmelse – 4 plasseringer:
1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK. Det er ikke tillatt å bytte om på allerede plasserte hunder fra konkurranseklasse i BHK/BTK, unntak ved uønsket atferd og halthet. Unntaket må angis i kritikken.

11.19 Kommisjonsmåling

Eventuelle resultater oppnådd i annen størrelsesvariant annulleres.

11.20 Finalekonkurranser

Ikke-FCI-godkjente raser kan ikke delta i gruppefinalene på internasjonale utstillinger
Det er ikke tillatt å slå sammen grupper.

Les hele det gjeldende regelverk her.