Det er nå lagt ut en ny liste med nye kennelnavn for mars  måned her:

Nye kennelnavn

Protesttiden for de nye kennelnavnene begynner å løpe fra 
og med 12. mars 2024 og varer fram til og med 7. mai 2024.

Protester må være NKK i hende senest kl. 24.00 den dagen protesttiden går ut.

Protest kan sendes til registrering@nkk.no

Du kan nå også søke i kennelnavnregisteret. Det finner du her