Det er nå lagt ut en ny liste med nye kennelnavn for juli måned her:

Nye kennelnavn

Protesttiden for de nye kennelnavnene begynner å løpe fra 
og med 2. juli 2024 og varer fram til og med 27. august 2024.

Protester må være NKK i hende senest kl. 24.00 den dagen protesttiden går ut.

Protest kan sendes til registrering@nkk.no

Du kan nå også søke i kennelnavnregisteret. Det finner du her

Det er to søknader som ikke er lagt inn i det nye systemet. Disse finner du under dokumenter på denne siden.