Nå vil ikke den nye norske tittelen bli delt ut i Oslo, men ca. 10 mil lengde syd, i forbindelse med NKKs trippelutstilling i Melsomvik i juli. Men det er en formalitet.

Det finnes pr. i dag ikke en egnet utstillingsplass i Oslo for NKKs utstillinger, men det kan endre seg i fremtiden. Oslo Vinner-utstillingen vil i alle tilfelle bli arrangert på Østlandet. Fra neste år er det også planlagt at Nord-Norge skal få sin egen vinnerutstilling med tittelen Arctic Vinner. Mange spør om vi trenger flere vinnertitler i Norge. Leder av NKKs særkomite for utstilling, Roger Sjølstad, sier at han forstår at noen er av den oppfatning, men at det er viktig å legge til rette for den sosiale delen av utstilling.

- Erfaringen viser at vårt publikum ønsker seg dette, og at vinnerutstillinger er ekstra populære. Dermed er det viktig å tilrettelegge for at folk kan få attraktive møteplasser. Rent kynologisk ser jeg det også som viktig at vi får vist frem så mange hunder som mulig. Vi ønsker bredde i avlen, og en attraktiv utstilling gjør at flere hunder enn ellers, også fra våre naboland, vil komme. Da får vi sett bredden i rasen, og kan bli kjent med nye blodslinjer. Det tjener avlen, sier Sjølstad.

For selv om en utstilling ikke er en kåring av avlsdyr, ser man resultatet av forrige generasjons avl, og kan også få sett nærmere på hunder som allerede er aktive i avl. Mange hunder deltar på utstilling gjennom hele livet, og i veteranklassene kan man også få sett hvordan de gamle hundene holder seg.

Mer informasjon om Oslo Vinner finner du her. 

Det skal deles ut vinnertitler til beste hannhund og beste tispe (BIR og BIM), samt junior- og veterantitler til vinnerne av disse klassene som minst oppnår Excellent.