I folkehelsemeldingen presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Meldingen danner grunnlaget for dette arbeidet gjennom å tegne opp de sentrale linjene for hva som skal prioriteres.

NKK arbeider for hundeeierne og hundeinteressene i Norge, blant annet gjennom å få nasjonale og lokale politikere til å tilrettelegge for hund og hundeeiere. Innspillet til folkehelsemeldingen er en av måtene vi gjør dette på.

Dette ber vi om at tas med i meldingen

  • At ulike behandlere blir oppmerksomme på at hund kan være et svært godt alternativ i en medisinfri behandlingsmetode. At hund tas inn som et tiltak i legenes «grønn resept»-ordning, og at det kommer en økonomisk støtteordning til de som får anbefalt hund som medisinfri-behandling men som ikke har midler til å anskaffe og holde hund. 
     
  • At det blir tilrettelagt slik at aktivitetsmidler (pengestøtte fra myndighetene) også kan tildeles lavterskeltilbud for aktivitetsskapende og sosialiserende aktiviteter gjennom lokale hundeklubber.
     
  • At kommunene tilrettelegger for hundehold ved å redusere antallet lokale båndtvangsbestemmelser. At kommunene oppretter hundeparker/hundeskoger/friområder for hund, og generelt legger bedre til rette for ferdsel med hund.
     

NKKs innspill til folkehelsemelding kan du lese i sin helhet her

Les mer om Folkehelsemeldingen og NKKs arbeid med denne her