Foreleser: Wenche Eikeseth og  Maja Heinilä

Kurset begynner fredag ettermiddag, hele lørdag og avsluttes søndag 17.00

Kurset er åpent for alle hundeeiere uansett bakgrunn.

Kursinnhold:

  • Bakgrunn for det kynologiske arbeid med hundens historie og utvikling.
  • Anatomi og bevegelser.
  • Genetikk (avlslære). Basalbegreper og hva man skal ta hensyn til i hundeavl.
  • Rasebeskrivelse, typebegrepet, kritikkskriving etc.
  • Dessuten gruppearbeider rundt hovedemnene.

NB! For alle som har planer om å utdanne seg til eksteriørdommer er kynologikurset obligatorisk!

Kurset omhandler NKKs dommerelevkompendier: 

  • Hefte nummer 1 - Hundedommeren – Bakgrunn og forutsetninger
  • Hefte nummer 2 - Genetikk, rasebeskrivelse og typeforståelse
  • Hefte nummer 3 - Anatomi og bevegelser 

Heftene fåes kjøpt direkte fra NKK. NKKbutikken 

Pris pr deltager kr 1900,-. I tillegg kommer kurshefter.
Hver ordner sin egen lunsj begge dager.
Påmelding/betalingsfrist snarest eller innen 1. August 2024.

Begrenset antall deltagere, så vær rask.

Påmeldingen sendes: E-post: atlegun@gmail.com

Betaling til konto 1644 27 82260 Eventuelle opplysninger, Anniken S Volden 45 26 68 09