NKKs hovedstyre gjorde følgende vedtak på sitt møte i går:


Dommere som har dømt i Russland og Belarus etter 24. februar 2022, gis ikke anledning til å dømme utstillinger, prøver eller andre aktiviteter i NKK og NKKs tilknyttede klubber, forbund og regioner. 
Vedtaket gjelder med umiddelbar virkning. 

De andre Nordiske kennelklubber har gjort tilsvarende vedtak.

Dette betyr at klubber som allerede har gjort avtaler med slike dommere, må avbestille disse, og finne nye.