Ved inngangen til jubileumsåret har Norsk Kennel Klub ca. 120.000 medlemskap, organisert gjennom en lang rekke rase- og aktivitetsklubber. Det registreres ca. 30.000 hunder årlig, og det avholdes tusenvis av arrangementer over hele landet i løpet av et år.

Planer og markeringer

Alle planer for jubileumsåret er ikke klare, men det vil bli en markering i NKKs lokaler på stiftelsesdagen 24. januar, en festmiddag i april, det blir jubileumsutstilling og vinnergalla, og alle klubber og regioner oppfordres til å bidra med sine egne jubileumsarrangementer. Det blir opprettet en egen jubileumsside hvor det blir en oversikt over arrangementene.  

Stiftelse og historie

Norsk Kennel Klub ble stiftet 24. januar 1898 av ca. 40 velstående menn fra de høyere samfunnslag. Hundehold og rasehunder var en aktivitet for de velstående i de dager. NKKs første leder var doktor H. Boeck.

På slutten av 1800-tallet var det økende interesse for hund, hundehold og hundeavl i Europa. Mange kynologiske foreninger ble grunnlagt på denne tiden. England var først ute, med opprettelsen av The Kennel Club i 1873. Den første nordiske kennelklubben var den finske, som ble startet i 1889, den svenske kennelklubben ble startet senere samme år. Den danske kennelklubben ble etablert i 1897, og feiret dermed 125 år i år. Og endelig ble Norsk Kennel Klub startet i 1898. Initiativet kom fra jakthundkretser, hvor man allerede i 1877 avholdt den første hundeutstilling, den gang kun for jakthunder, i regi av Christiania Jæger- og Fiskerforening.

NKKs fødsel var ganske trang, da det lenge ikke så ut til å være noen interesse for en slik kynologisk organisasjon i Norge. Men 24. januar i 1898 lyktes det altså å avholde en konstituerende generalforsamling, hvor man vedtok et utkast til lover for Norsk Kennel Klub. 
NKKs oppgaver den gang skilte seg ikke mye fra de man har i dag. NKK skulle arrangere utstillinger og prøver for de ulike rasene, føre stambøker og tilrettelegge for hundehold.  NKK vokste jevnt og trutt helt fra starten, men hadde opp- og nedgangstider i takt med samfunnsutviklingen for øvrig. Men det var først i årene etter andre verdenskrig at NKK vokste seg til en stor og viktig organisasjon. Den største veksten har vært etter 1980. Og NKK har aldri vært større og hatt flere medlemmer eller aktiviteter enn i dag.

NKKs tillitsvalgte og administrasjon ser frem til et spennende jubileumsår med en allsidig feiring!