Hvilke tanker har dagens hundeoppdrettere omkring hundeavl? I de fleste debatter har veterinærer, forskere og organisasjoner uttalt seg. Men oppdretterne selv har i liten grad fått delta, til tross for at det er de som sitter på den praktiske erfaringen.

Derfor arrangerer NKK historiens første oppdretterpanel, hvor fire markante oppdrettere deltar og diskuterer ulike aspekter ved hundeavl. De forteller om egne vurderinger og prioriteringer, og hva de tenker om fremtidens hundeavl. Genetisk mangfold, helse, åpen stambok og innkrysning er blant temaene som vil bli berørt.

Se program her.

Oppdretterpanelet blir arrangert på Litteraturhuset i Oslo tirdag 9. april kl. 18. Det er fri inngang. Arrangementet vil ikke bli strømmet live. Vi vil gjerne ha et godt møte, med fysisk deltakelse, for god dialog og prat. Vi gjør videoopptak av arrangementet, og deler på et vis i etterkant, så alle interesserte kan få det med se.