NKKs oppgaver i en slik situasjon

NKK har tatt sykdomsutbruddet på største alvor fra dag én, og brukt store ressurser på å håndtere det på en best mulig måte. Sekretariatet har jobbet tett med denne alvorlige sykdomssituasjonen på mange ulike områder. Vi så oss nødt til å inndra ansattes ferier for å kunne håndtere den økte arbeidsmengden. Det har blitt jobbet lange dager og helger for å få kabalen til å gå opp.

Etter Mattilsynet gikk ut og frarådet ansamlinger av hunder har det heller ikke vært en eneste hund i NKKs lokaler, noe som etter all sannsynlighet aldri har skjedd før i organisasjonens over 120 år lange historie.

Tomme kontorer

Hundegrindene har stått på vidt gap hos NKK de siste ukene, da det ikke har vært forsvarlig å ha hunder på kontorene.

Korrekt informasjon til hundeeiere

Naturlig nok har informasjonsbehovet til publikum vært enormt. Pågangen har faktisk vært så stor at NKKs nettsider kollapset noen få minutter en av de første dagene.

En av de viktigste oppgavene til NKK har vært å formidle korrekt informasjon til publikum på en rask og lettfattelig måte.

Det er helt sentralt for oss å kun formidle informasjon bekreftet av Mattilsynet og Veterinærinstituttet, som er de to instansene som jobber tettest med denne sykdommen. Vi har sett gjentatte eksempler på uriktig informasjon som er spredd på nettet, og vi er nøye med at informasjonen som kommer fra NKK skal være bekreftet fra sikre kilder.

Informasjon internt i NKK

Hele organisasjonen er berørt av denne sykdommen. Til nå har det blitt avlyst en rekke arrangementer over hele landet.

Sekretariatet og hovedstyret har hatt som mål å hele tiden holde våre klubber, forbund og regioner oppdatert på situasjonen, og i løpet av disse tre ukene har det vært avholdt flere ekstraordinære styremøter hvor viktige beslutninger har blitt tatt.

Både hovedstyret og sekretariatet har håndtert situasjonene etter hvert som de har dukket opp, og etter hvert som Mattilsynet har kommet med nye anbefalinger. Avlysninger av arrangementer, tilbakebetalinger av påmeldingsavgift, reiseforbud til landslag og utsettelser av påmeldingsfrister er eksempler på avgjørelser som er tatt.

NKK har også måtte utvikle IT-systemene på rekordtid, for å kunne håndtere de spesielle situasjonene som har oppstått.

Hvem tar avgjørelsene?

Det er Mattilsynet som er ansvarlig for å samle trådene og komme med anbefalinger for å begrense en eventuell smitte. Veterinærinstituttet sin rolle er å hjelpe til med å stille en diagnose og gi faglig veiledning til Mattilsynet. NKK har full tillitt til jobben som gjøres av Veterinærinstituttet og Mattilsynet. NKKs avgjørelser om å innstille arrangement og avgjøre hvilke prøver som kan gjennomføres, er ene og alene tatt med utgangspunkt i de retningslinjene Mattilsynet har gitt.

Selv om Veterinærinstituttet kommer med egen informasjon, er NKK nødt til å lytte til rådene fra Mattilsynet når endelige avgjørelser skal tas. Når Mattilsynet har endret på sine retningslinjer har vi, så langt det er mulig, forsøkt å tilrettelegge for at våre klubber skal kunne gjennomføre sine arrangement i tråd med Mattilsynets råd.