Vi setter fokus på opplæring og utvikling. Vil du være med i teamet vårt?


Ansvarsområder:

Kursplanlegging og -koordinering:

 • Identifisere opplæringsbehov og utvikle kursprogrammer i tråd med organisasjonens mål og strategier.
 • Planlegge og koordinere tidspunkt, sted og ressurser for kursene.
 • Samarbeide med interne og eksterne ressurser for å sikre kvalitet og relevans i kursene.

Opplæring :

 • Utvikle opplæringsprogrammer for valgte ledere i organisasjonen.
 • Veilede og støtte ledere i deres rolle og ansvar.
 • Evaluere effektiviteten av opplæringen og gjennomføre nødvendige justeringer.

Organisasjonsopplæring:

 • Utforme og levere opplæringsprogrammer relatert til organisasjonsutvikling, ledelse av frivillige og samarbeid.
 • Bidra til å fremme en kultur preget av læring og kontinuerlig forbedring.

Annen kursopplæring:

 • Utforme og koordinere kurs og opplæringsprogrammer for øvrige områder innen NKKs virksomhet.  

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen pedagogikk, organisasjonsutvikling, HR eller relaterte fagområder.
 • Erfaring med kursplanlegging og -koordinering, gjerne fra frivillige organisasjoner eller tilsvarende.
 • Sterke kommunikasjons- og presentasjonsevner.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Erfaring med å jobbe med tillitsvalgte er en fordel.
 • Erfaring med E-læring og erfaring med LMS (Learning Management System) er ønskelig

Personlige Egenskaper:

 • Engasjert og entusiastisk i forhold til opplæring og utvikling.
 • Evne til å bygge tillit og etablere gode relasjoner.
 • Strukturert og detaljorientert.
 • Evne til å tilpasse seg endringer og håndtere flere oppgaver samtidig.

Vi kan tilby:

 • mulighet til å ha med deg hund på jobben
 • et inspirerende miljø med mye kunnskap og stort engasjement
 • fleksibel arbeidstid
 • gode lønns-, forsikrings- og pensjonsordninger
 • subsidiert kantine

Vi ser frem til å motta din søknad innen 4. juni 2024. For fullstendig utlysning og søknad, se Finn.no