- I Lars Arne får vi en drivende dyktig og rutinert leder med bred erfaring i å forstå kompliserte organisasjoner. Hans mandat er å ta den daglige ledelsen i NKK og sikre stødig drift av sekretariatet og av våre kjerneoppgaver. Han skal også jobbe tett sammen med organisasjonens valgte ledelse og styrende organer, noe som omfatter forberedelsene av vårt representantskap i november, sier leder av NKKs hovedstyre Nils-Erik Haagenrud.

Lars Arne AulieAulie er i dag leder for Drøbak Idrettsråd. Han er utdannet og har hatt sitt virke i Forsvaret. Han har lang og variert administrativ erfaring og lederbakgrunn fra forsvarets forskjellige posisjoner, herunder utredningoppgaver, internasjonal tjeneste, Slottet, Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben. Han var senest i tjeneste ved Forsvarets Høyskole fram til 2022, med ansvar for omstilling/endring og gjennomføring av strategi som rektor og skolens øverste leder. 

Hovedstyret i NKK har valgt en løsning med en interimleder for en tidsavgrenset periode, etter at tidligere generalsekretær sluttet 13. juni. Lars Arne Aulie har sin første arbeidsdag i NKK alt i løpet av neste uke og vil være i organisasjonen en periode på 6-9 måneder. 

- Dette er en løsning som vil sikre oppfølging av organisasjonens ansatte, ivaretakelse av pågående prosesser som rettssaken, politisk arbeid og prosessen med ny avlsforskrift og ivareta organisasjonens kjerneoppgaver knyttet til aktiviteter og registrering, sier HS-lederen.

Parallelt vil hovedstyret over sommeren starte prosessen med ansettelse av ny, permanent generalsekretær. 

- NKKs organisasjon har vært igjennom store omveltninger i vår drift og ledelse de senere årene. Dette har selvsagt vært merkbart i organisasjonen. Ved å sikre at vi har en rutinert og stødig leder til stede i organisasjonen fram til vi har en permanent leder på plass, vil vi ivareta at organisasjonens ansatte og drift fortsetter med å utvikle vår organisasjon og våre tjenester, sier Haagenrud.