Norsk Bulldog Klubb har ved flere anledninger tilbudt BOAS-gradering ved sine spesialutstillinger. De opplever at også svenske og danske oppdrettere tar turen til arrangementene for å teste dyr som skal benyttes i avl.

Ved sist helgs sommerutstilling for engelsk og fransk bulldog i Vestby ble en rekke hunder BOAS-gradert av veterinær Mona Johanson fra Trivium i Fredrikstad. 

Både norske, svenske og danske bulldog-eiere og oppdrettere hadde tatt turen for å få gradert sine hunder under utstillingens første dag. I dag kjøres screeningprogrammet for BOAS i Norge og England. FCI har vist stor interesse for BOAS-graderingen utviklet av Jane Ladlow for Cambridge University, og NKK håper programmet vil rulles ut i alle FCI-land etter hvert. I Norden planlegger den danske kennelklubben å utdanne veterinærer til å gjøre graderingen slik Norsk Kennel Klub gjorde i 2019. 

Vi synes det er svært hyggelig at vi får inn avlsdyr også fra nabolandene til BOAS-gradering, sier fungerende styreleder i Norsk Bulldog Klubb, Christian Holen. I våre raser er det vanlig med utenlandske hunder i avlsarbeidet, og jo større andel av den internasjonale populasjonen som er BOAS-gradert etter samme screeningprogram, jo bedre forutsetninger har vi for et optimalt arbeid for enda sunnere og friskere bulldogger i kommende generasjoner. 

Helgens sommerutstilling ble godt besøkt og nærmere 100 bulldogger var i ringen hver av dagene.

Med rasespesialistene Avi Mallach fra Israel og Tasha Andreasen fra Danmark som dommere har vi fått godt med påmeldte til utstillingen, sier leder for engelsk bulldog i klubben Lena Haugland.

- Når vi har BOAS-gradering under utstilling, gjør vi screeningen lett tilgjengelig for både oppdrettere og andre, og så langt er erfaringene gode.

Testing av eldre hunder

Det var ikke bare hunder som skal benyttes i avl fremover som ble gradert ved helgens arrangement. Også tispen Bella på 9 år fikk sin gradering gjennomført. Hun har avkom i tre generasjoner etter seg. 

Bella på 9 år BOAS-graderes
Ved å teste voksne hunder og deres avkom i generasjonene etter, får oppdrettere et verifisert bilde på avlsresultatene, og bedre verktøy for kommende valpekull.

-    Bella er en sunn og frisk dame, det har jeg alltid visst. Det er godt å få dette bekreftet fra veterinær, sier Lis Bodil Olsen.

Stor interesse for BOAS-testingen, og gode resultater

Totalt har veterinærer som har fått opplæring i screeningprogrammet og tilgang til å registrere BOAS-grader i Dogweb testet 131 engelske bulldog og 336 franske bulldog. 80% av de engelske bulldoggene og 85% av de franske bulldoggene har BOAS-grad 0 eller 1, dvs klinisk friske. 

Mer om BOAS kan du lese her.

Lilly BOAS-graderes i Vestby
Den franske bulldogen Lilly er to år, og fikk også sin BOAS-gradering i helgen. Eierne hennes har ikke tidligere hatt valpekull, men kjenner BOAS-programmet godt. Tispa deltok ikke på utstillingen denne gangen, men eier Hanne Merete Smestad benyttet anledningen til å BOAS-gradere når det kom veterinær nær bostedet.

Nå kommer det jo krav om BOAS-gradering, men vi ville uansett ønsket å trygge opplevelsen av en sunn og frisk hund med velfungerende luftveier, sier Hanne Merete.

Skal du kjøpe bulldog-valp?

Engelsk og fransk bulldog er brachycephale raser, det vil si en rase med kort, bred snute og hodeskalle. Brachycephale hunderaser kan være utsatt for blant annet luftveisproblem.
Kjøp valpen din hos en seriøs oppdretter som har helse i fokus, og vil bruke tid på deg og valpen din. Raseklubben sin oppdretterliste, er et perfekt sted å starte.

Raseklubben tar rasens helse på alvor og jobber kontinuerlig med dette. De svarer gjerne på spørsmål, og har også laget en egen informasjonsside for deg som er valpekjøper: Kjøpe valp - Norsk Bulldog Klubb - Norsk Bulldog Klubb