Jobber for lovendring

Arbeidet begynte med møter med de lokale partiene i Oslo i fjor, og har fortsatt nå i sommer med møter med Krf, SV og Venstre. NKK deltok også i juni på høringen om den nye Friluftsmeldingen i Stortinget. I tillegg var vi i forrige uke invitert til å presentere våre innspill til partiprogram ovenfor FrPs programkomite.

NKK har et sterkt ønske om at landets politikere tar problemstillinger som berører landets 500 000 hunder og deres eiere på alvor i langt større grad. NKK er Norges største interesseorganisasjon for hundeeiere, og representerer over 90 000 medlemskap. Vi anslår at omtrent 1 million nordmenn lever med hund. Gitt disse tallene mener vi at vi har en naturlig plass i den politiske debatten. Når avgjørelser som påvirker hverdagen til hunder og hundeeiere skal vedtas må vår stemme også bli hørt.

Engasjerte politikere

I april utarbeidet NKK for første gang innspill til partiprogrammene frem mot Stortingsvalget 2017. I disse innspillene står hunders rettssikkerhet og bevegelsesfrihet, samt raseforbudet, sentralt. I etterkant av at innspillene ble sendt over har NKK hatt møter med Erlend Kjærnsrød, politisk rådgiver i KrF, og Heikki Holmås, stortingsrepresentant for SV, samt presentert innspillene for FrPs programkomite med Per Sandberg i spissen.

I møtene som er gjennomført med disse politiske partiene de siste to månedene har vi fått anledning til å utdype våre synspunkter og innspill, samt svare på spørsmål politikerne har til disse. Vi er glade for å bli møtt med engasjement og interesse av politikerne, og at våre meninger blir hørt. Vi opplever forståelse for at deler av hundeloven oppfattes som unødvendig, særlig raseforbudet.

I 2013 utarbeidet NKK sin erfaringsrapport om hundeloven – denne kan leses i sin helhet under "dokumenter" på denne siden. Rapporten, og konklusjonene som fremgår i denne, har også blitt diskutert i møtene med politikere denne sommeren.

Tilgang til norsk friluft

På høringen angående Friluftsmeldingen i Stortinget tidligere denne sommeren inntok NKK talerstolen for å oppfordre energi- og miljøkomiteen til å presisere at det skal legges til rette for at hunder og hundeeiere skal ha sin naturlige plass i norsk friluft også i fremtiden.

NKK hadde denne uken et oppfølgingsmøte med Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder av energi- og miljøkomiteen, angående høringen. I samtalen understreket NKK viktigheten av at norske myndigheter kommer landets hundeeiere i møte ved å etablere friområder.

Norske hundeeiere møtes med stadig flere krav, og det er viktig at samfunnet gir noe tilbake til våre firbente. Det er presisert i dyrevelferdsloven at dyrs iboende behov skal bevares. Dette inkluderer i aller høyeste grad behovet for å bevege seg fritt. Vi vet at norske hundeeiere er ansvarlige hundeeiere som ønsker å følge lover og forskrifter vedrørende båndtvang, men da må de også gis egnede områder slik at de kan innfri loven om å dekke sine dyrs behov. Politisk arbeid kommer til være prioritert hos oss i tiden fremover, og vi har et håp om å på sikt både få opphevet raseforbudet, samt etablert bedre lovtekster som regulerer båndtvang og friområder for hunder.