Deltakerne kom fra 15 ulike land, de fleste var veterinærer, og mange deltok også i den praktiske workshopen som ble arrangert på dag to. Hensikten er å skape internasjonal forståelse for lidelsen, og jobbe for at den skal reduseres gjennom å utelukke affiserte hunder fra avl. Da hundeavlen er internasjonal, er det også viktig å utvikle en felles modell for å gradere lidelsen.

Metoden som nå tas i bruk er utviklet av forskere ved University of Cambridge, ledet av Jane Ladlow. Metoden har vært i bruk i Norge siden 2019, og nå kommer andre land etter. Jane Ladlow var selv til stede ved konferansen, og både foreleste og ledet workshopen. To andre instruktører var de norske veterinærene Thomas Sissener og Tonje Trinterud.

Blant dem som var til stede, var presidenten i FCI, Tamas Jakkel fra Ungarn, samt tidligere leder av International Partnership for Dogs, Brenda Bonnet fra Canada. Organisasjonen er en strek kritiker av mange aspekter ved hundeavl, men Bonnet gav ros til de nordiske kennelklubbene for å være blant de fremste i verden for å ta i bruk tiltak som faktisk virker.

Konferansen hadde rundt 80 deltakere, og har fått en god del oppmerksomhet også utenfor Norges grenser. Norsk Bulldogklubb og Norsk Mopsklubb hadde lagt ned et stort arbeid med å finne hunder i alle kategorier, også hunder som har lidelsen i høy grad, slik at veterinærene skulle få muligheter til å se og sammenlikne de ulike gradene. Takk til alle som stilte opp!