Det er altså ikke slutt på utsendelser av CIB/CIE diplomer, de er kun forsinket.