Hvordan er det å ha hund i Norge i dag?

Hver 5. nordmann bor med hund, i byene, i tettsteder, på fjellet og på landet. Til felles har alle at de må forholde seg til offentlige lover og regler som regulerer hundeholdet. Hvilke turstier man kan gå uten båndtvang? Hvor er nærmeste søppelbøtte på turen? Hvor kan jeg trene med hunden min? Hvor tilgjengelig er nærmeste hundepark? Alle disse spørsmålene, og flere, er det kommunen og det offentlige som bestemmer og tilrettelegger for.

NKK vet allerede at det er store forskjeller rundt om i landet på hvor enkelt eller vanskelig det er å ha hund i Norge. Dette ble også påpekt av Landbruks- og Matdepartementet i forarbeidet til ny hundelov (2022). Mange kommuner går langt i å vedta lokale hundeforskrifter som er svært strenge og ikke veldig vennlig innstilt til hundenes eller hundeeiernes rettigheter.

På tross av at hundeloven skal legge opp til et positivt og samfunnsgagnlig hundehold, er det fortsatt en stor jobb som må gjøres for at dette skal være en realitet i hele landet. 

NKK er derfor interessert i å kartlegge hvordan det er akkurat der du bor, og sender derfor ut en spørreundersøkelse som tar for seg hvordan det er å ha hund ulike steder i landet. Målsetningen med undersøkelsen er å synliggjøre hvordan det er å være hund og ha hund i Norge i dag. Resultatene fra undersøkelsen vil inngå i en rapport som publiseres over sommeren og vil danne grunnlag for vår kontakt med myndighetene, beslutningstakere og politikere.

Det er derfor ønskelig med så mange svar som mulig.
Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter å besvare og er helt anonym å svare på. Alle sitater som eventuelt hentes ut fra undersøkelsen er også anonyme. 

Følg denne linken for å komme i gang med undersøkelsen!