Stor-cert deles ut på NKKs nordiske og internasjonale utstillinger, samt på utstillinger der raseklubb er tildelt stor-cert (dette er angitt i terminlisten).

En hund kan ikke motta flere cert enn den kan nyttegjøre seg av for oppnåelse av tittelen norsk utstillingschampion.

En hund kan, som hovedregel, motta følgende:

Hund under 2 år:

– 2 x cert fra nasjonal utstilling (små-cert) for forskjellige dommere, eller 
– 2 x cert fra nordisk eller internasjonal (stor-cert) utstilling for forskjellige dommere, eller
– 1 x cert fra nasjonal utstilling (lite cert) og 1 x cert fra nordisk eller internasjonal (stor-cert) for forskjellige dommere

Kan hunden motta 3 x cert før fylte 2 år? 

Ja, under følgende forutsetninger: 

Dersom hund som har 2 x cert fra nasjonal utstilling (små-cert) deltar på nordisk/internasjonal (NKK utstilling, eller spesialutstilling der klubben er tildelt stor-cert) så skal den ta imot stor-certet. 

Dersom stor-cert tildeles av dommer som har gitt hunden et lite cert tidligere, skal den allikevel akseptere stor-certet. (tidligere tildelte lite cert blir da ikke tellende, og hunden kan motta ett cert etter fylte to år for å utløse championat)

Hva om hunden har 1 små-cert, og deltar på utstilling med stor-cert for samme dommer?

Da skal hunden tildeles/ta imot stor-certet, og kan da ta ytterligere ett cert før fylte to år (for annen dommer).

Hund over to år: 3 x cert, for tre forskjellige dommere, hvor minst ett cert må være stor-cert 

Kan hund over to år motta 4 x cert mot championatet?

Ja, under følgende forutsetning: Hund som blir tildelt stor-cert fra en dommer som tidligere har tildelt den små-cert kan motta ett fjerde cert for å oppnå championat.

Hunden fyller kravene til championat, men stiller i åpen klasse – skal jeg ta imot cert?

Nei – en hund som fyller kravene til Norsk Utstillingschampionat skal ikke ta imot cert uansett hvilken klasse den konkurrerer fra. Fyller den alle kravene, men mangler den formelle godkjenningen så regnes hunden som champion. Dersom hunden f.eks. mangler jaktpremiering for N UCH, så regnes den som full-certet og skal heller ikke ta imot cert.

Hund som er nasjonal champion i annet land

Hund (norskeiet eller utenlandsk) som er over to år og nasjonal champion i annet land kan kun ta imot stor-cert, den den regnes som fullcertet ved øvrige nasjonale utstillinger.

Hund som har oppnådd nasjonalt championat i annet land før fylte to år kan motta ett stor-cert (før fylte to år), championatet utløses imidlertid ikke før samme hund, etter fylte to år, har mottatt cert i ett av de øvrige nordiske landene (kan da også motta små-cert i Norge for å utløse championat)

* Noen raser har unntak, disse er beskrevet i NKKs championatregler