(Information in English below)

Som følge av den svært alvorlige situasjonen som nå har oppstått ber vi om at planlagte internasjonale hundearrangement i Russland ikke gjennomføres. Vi oppfordrer sterkt til å finne alternative arrangementssteder.

NKK kommer ikke til å sende representanter til hundearrangementer som avholdes i Russland, slik situasjonen er i dag. NKK oppfordrer innstendig norske dommere til ikke å dømme på arrangementer i Russland.

Vi sender vår dypeste medfølelse til våre hundevenner, og hele folket i Ukraina. De må tåle store lidelser i denne skjebnetiden for deres lands frihet og demokrati.

Vi føler også sympati med våre russiske hundevenner, som har en politisk ledelse som setter sitt land og folk i en slik nedverdigende og ødeleggende situasjon.

På vegne av NKKs Hovedstyre
Tom Øystein Martinsen

 

Dog events should not be held in Russia
Russia's aggression towards the Ukraine is completely unacceptable and are actions the Norwegian Kennel Club (NKC) strongly condemns.

Due to the seriousness of the situation in Ukraine, we ask that planned international dog events in Russia not be carried out. We strongly encourage to find alternative venues.

NKC will not send any representatives to dog events held in Russia, as the situation is today. The NKC also urges Norwegian judges not to judge events in Russia.

The Ukrainian people has our deepest sympathies in these trying times. They are enduring great hardships and sufferings in the fight for their country’s freedom and democracy.

We also feel sympathy for our Russian friends, whose lives are governed by a political leadership that puts their country and people in such a degrading and destructive situation.

On behalf of NKC's Executive Board
Tom Øystein Martinsen