Prinsipielt viktig

Saken som vil bli prinsipielt viktig for alle saker som omhandler dyremishandling, skriver NRK på sine nettsider.

NKK har også tidligere beskrevet den svært grove saken, og uttrykt glede over at saken resulterte i dom. Mannen ble i fjor fradømt retten til å eie dyr i ti år. Dommen på seks måneders fengsel var mildere enn aktors påstand, som lød på ett års fengsel, men betydelig strengere enn det som har vært vanlig i saker om dyremishandling.  Lagmannsretten halverte deretter dommen, og dommen ble deretter anket videre.

Ønsker skjerpet straff

NKK håper at Høyesterett i dag sender et tydelig signal om at mishandling og drap av dyr er en kriminell handling som vil bli straffet rettferdig. Vi håper selvfølgelig at straffen skjerpes, slik at den reflekterer lovens tekst om at dyr har en verdi i seg selv. Det er på tide at rettsvesenet tydelig viser at slike handlinger er uakseptable.