NKK hadde en del innspill til det første utkastet, og det meste av endringene man foreslo, er tatt til følge. Det innebærer blant annet at alle som har mer enn ett valpekull, defineres som oppdretter. Men det vil også komme et omfattende høringssvar fra NKK som blant annet vil påpeke svakheter rundt punktet som går i detalj om hva slags lidelser som automatisk utelukker fra avl, og ansvaret som skal pålegges avlsorganisasjoner til å lage avlsprogram for alle typer hunder. NKKs helse- og registreringsavdeling vil ta tak i dette i august.

Ellers hilser NKK en oppdretterforskrift velkommen:

- Veldig mange av kravene i forskriftsforslaget er allerede er en del av NKKs regelverk. Vi er derfor glade for at det kommer en forskrift som tar disse bestemmelsene inn i seg. Forskriften innebærer et betydelig løft for hundevelferden og –helsa, og er etter vår vurdering et viktigere og mer effektivt tiltak for å ivareta hunders velferd og helse enn dommen fra tingretten, sier leder av NKKs avdeling for helse og registrering, Nina Brogeland Laache.

Hun er glad for at retningslinjene har lagt store deler av NKKs allerede eksisterende etiske retningslinjer til grunn, sammen med de svenske forskriftene og EUs retningslinjer.

- Det viser at arbeidet oppdrettere og raseklubber gjør i dag er godt, og for en stor del i tråd med de foreslåtte retningslinjer, tilføyer hun. 

- At forskriften gjelder all avl, ikke kun den i regi av/tilknytning til NKK er godt nytt, både for hundene og dem som driver godt avlsarbeid og er glad i hundene sine. Med en slik forskrift får vi et regelverk som er likt for alle aktører innen avl av hund, uavhengig av rase eller hundetype. Vi i NKK mener dette fremmer et ansvarlig avlsarbeid og setter en stopper for uforsvarlig og uregistrert avl utenfor NKK. Samtidig pålegger forskriften NKK som avlsorganisasjon et betydelig ansvar for at avlen er i tråd med regelverket. Det forplikter oss til å fortsette det gode arbeidet og jobbe målrettet for bedre helse og velferd for hundene våre, sier hun.

Utkastet til forskrift inneholder blant annet følgende forslag:

  • Veterinærer skal undersøke og godkjenne hunder før de brukes i avl.
  • Alle som har mer enn ett kull, defineres som oppdrettere, og plikter å registrere seg hos Mattilsynet.
  • Oppdretterne må føre journal over sitt oppdrett og avlshunders helsetilstand, inkludert alle veterinærbesøk, og ha en skriftlig avlsplan.
  • Hunder skal ikke brukes i avl dersom de har arvelige egenskaper som er kjente og sannsynligvis vil påføre avkommet unødvendige belastninger.
  • Det legges ned forbud mot innavl og å bruke i avl tisper som ikke kan føde på naturlig måte, og hunder som ikke kan pare seg naturlig, skal ikke brukes i avl.
  • Det gis detaljerte forskrifter for hvordan tispe og valper skal ivaretas, aldersgrense oppad og nedad for når en tispe skal brukes i avl, hvor mange kull hun kan få og hvor hyppig hun kan parres.

Hele forslaget til forskrift finner du her