NKK har lenge arbeidet med problematikken pusteproblemer og problemer med regulering av kroppstemperatur hos brachycephale raser. Lenge trodde man at pusteproblemer hos hund bare var forpårsaket av korte snutepartier. Dette har vist seg å være feil. En rekke faktorer påvirker dette, slik som bløtdeler i hals og svelg, neseborenes utforming, halsens omkrets og hundens generelle kondisjon (overvekt). 

Derfor har tilnærmingen til problemstillingen endret seg, og man har hetheten for øye. I Storbritannia har de lenge pågått et omfattende forskrings- og registreringsprosjekt omkring BOAS-syndrom, som lidelsen kalles. NKK har fått nyte godt av dette.

NKKs arbeid har hittil i hovedsak bestått av følgende:

 • Informasjon og holdningsskapende arbeid blant eiere, oppdrettere, klubber m.m
 • BSI (inkludert generell informasjon til dommere+dommerutdanning) for å unngå at de mest ekstreme hundene vinner
 • Rasestandardene er generelt modernisert gjennom en del år, i samarbeid med den internasjonale kennelklubben, FCI.  
 • Brev til Mattilsynet med oppfordring om å innføre rapportplikt for veterinærer på tilfeller av operasjoner i luftveiene for kortsnutede raser. NKK har ingen oversikt over hvilke eller hvor mange hunder som opereres. Svar med avslag mottatt fra Mattilsynet.
 • Etablering av samarbeid med en av verdens fremste eksperter, professor Jane Ladlow ved University of Cambrigde, omkring pusteproblematikk hos hund, kalt BOAS-syndrom.
 • Satt i gang et banebrytende arbeid med BOAS-test av hund, utført av autoriserte veterinærer, opplært av Ladlow. Du kan lese mer om hva dette går ut på ved å gå inn på siden om "helse" på NKK.no.
 • Innført krav om obligatorisk BOAS-test for alle hunder av rasene engelsk bulldog, mops og fransk bulldog for at avkom skal kunne registreres i NKK.
 • Kommet med nye retningslinjer for hvilke hunder som kan brukes i avl.
 • Jobbet internasjonalt for at flere land skal ta i bruk BOAS-testing.


NKKs hovedstyre fattet allerede i 2016 et vedtak om å intensivere satsningen på dette området, og det har vært fulgt opp. Raseklubbene for bulldog og mops har lagt ned et imponerende arbeid, og har blant annet lagt opp til BOAS-testing på sine utstillinger, slik at flest mulig hunder kan bli testet.

En videre satsning på brachycephale hunderaser bør omfatte:

 • Jobbe for at flest mulig hunder testes
 • Følge opp avlen, og registrere resultater på flest mulig avkom
 • Jobbe internasjonalt for at flest mulig land tar i bruk dette verktøyet
 • Ha god og åpen  dialog med oppdrettere, raseklubber og veterinærer
 • Informere best mulig overfor publikum, politikere, myndigheter og andre om våre tiltak